{{ page.labels.loading }}

Bežični 4G wifi ruter možeš da koristiš u svojoj kući ili bilo kom prostoru koji poželiš. Jednostavnim uključivanjem u struju odmah je spreman za korišćenje. Proveri pokrivenost 4G (LTE) signalom na mapi pokrivenosti.

{{ page.description }}

{{ device.title }}
{{ page.labels.cosmosLabel }}
{{ page.labels.subsidyLabel }}
{{ page.labels.tariff }}: {{ tariffDetails.id }} {{ tariffDetails.title }} {{ tariffDetails.title }} {{ tariffDetails.subscription }} RSD / {{ page.labels.monthly }}
{{ page.labels.cosmosDiscountPrice }} {{ cosmosDiscoutn }} RSD
{{ page.labels.tpEbillDiscount }}
 • {{ page.labels.minutesUnrestricted }}
 • {{ page.labels.minutesInNetwork }}
 • {{ page.labels.SMS }}
 • {{ page.labels.internet }}
 • {{ page.labels.digitalServices }}
{{ page.labels.numberOfMonthlyInstallments }}:
 • {{ page.shopColorsList[shopPhoneColorId] }}
{{ page.labels.cosmosTotalInstallmentsPrice }}: {{ options.fullPrice }} RSD   -
{{ page.labels.cosmosTotalMonthlyPrice }}:
{{ page.labels.tpEbillDiscount }}
 • {{ page.labels.minutesUnrestrictedSMS }}
 • {{ page.labels.minutesInNetwork }}
 • {{ page.labels.internet }}
 • {{ page.labels.digitalServices }}
 • {{ page.labels.minutesUnrestricted }}
 • {{ page.labels.minutesInNetwork }}
 • {{ page.labels.SMS }}
 • {{ page.labels.internet }}
 • {{ page.labels.digitalServices }}
{{ page.labels.withContractObligation }}:
{{ page.labels.monthlyPayments }} ({{ page.labels.onlyWithContract }})
 • {{ page.shopColorsList[shopPhoneColorId] }}
{{ page.labels.priceWithConditions }} - RSD - RSD RSD
{{ page.labels.priceFull }} {{page.shopPhoneTariffPackages[tariffDetails.id].cena | formatPrice}} RSD
{{ page.labels.specifications }}

{{ device.shopSpecList.pregled.label }}

{{ device.title }}

{{ device.shopSpecList.softver.label }}

 • {{ specificationItem.name }}

{{ device.shopSpecList.hardver.label }}

 • {{ specificationItem.name }}

{{ device.shopSpecList.network.label }}

Mreža i povezivanje

 • {{ specificationItem.name }}

 • {{ specificationItem.name }}
{{ page.labels.prices }}
{{ page.labels.offerInstallments }}

{{ page.labels.numberOfInstallments }} * {{ page.labels.installmentAmmount }} {{ page.labels.total }} i
24 {{ page.deviceKreditPrice/24 | formatPrice }} {{ page.deviceKreditPrice | formatPrice }}  
12 {{ page.deviceKreditPrice/12 | formatPrice }} {{ page.deviceKreditPrice | formatPrice }}  
{{ page.labels.offerStandard }}

{{ page.labels.tariffPackage }} {{ page.labels.subscription }} {{ page.labels.fullprice }} {{page.labels.devicePrice}}
{{ page.labels.withContract }}{{ shopContractPeriodLabel }}
{{ shopTariffPackage.title }} {{ shopTariffPackage.title }} {{ shopTariffPackage.subscription }} RSD/{{ page.labels.monthly }} {{ shopTariffPackage.cena }} RSD {{ packagePrice > 0 ? packagePrice + ' RSD' : '-' }}
{{ page.labels.video }}
{{ page.labels.disclaimer }}
*Prikazan broj minuta ka svima i broj poruka vazi za oba zbirno. U svaki Moja Firma paket uključen je određen broj minuta i poruka zajedno. Minuti/poruke ka svim domaćim mrežama koje ne potrošite u toku meseca se prenose u naredna tri meseca. Saznajte više o Moja Firma paketima.
 
Uređaj radi isključivo sa Telenor SIM karticom. Uređaj se može kupiti u Telenor prodavnicama (dostupnost uređaja zavisi od trenutnih zaliha na prodajnom mestu).
 
Stvarna količina slobodne interne memorije može varirati i zavisi od instaliranog softvera na telefonu. Prikazani tehnički podaci su dobijeni od strane proizvođača uređaja. Zbog mogućih promena od strane proizvođača ili ljudskih grešaka, Telenor ne odgovara za tačnost navedenih podataka.
 
Detaljnije specifikacije uređaja proverite na internet stranici proizvođača.
×

Sigurnosna provera

Molimo Vas da ispunite sledeći test kako biste nastavili.