{{ page.labels.loading }}

Bežični 4G wifi ruter možeš da koristiš u svojoj kući ili bilo kom prostoru koji poželiš. Jednostavnim uključivanjem u struju odmah je spreman za korišćenje. Proveri pokrivenost 4G (LTE) signalom na mapi pokrivenosti.

{{ page.description }}

{{ device.title }}
{{ page.labels.cosmosLabel }}
{{ page.labels.subsidyLabel }}
{{ page.labels.tariff }}: {{ tariffDetails.id }} {{ tariffDetails.title }} {{ tariffDetails.title }} {{ tariffDetails.subscription }} RSD / {{ page.labels.monthly }}
{{ page.labels.cosmosDiscountPrice }} {{ cosmosDiscoutn }} RSD
{{ page.labels.tpEbillDiscount }}
 • {{ page.labels.minutesUnrestricted }}
 • {{ page.labels.minutesInNetwork }}
 • {{ page.labels.SMS }}
 • {{ page.labels.internet }}
 • {{ page.labels.digitalServices }}
{{ page.labels.numberOfMonthlyInstallments }}:
 • {{ page.shopColorsList[shopPhoneColorId] }}
{{ page.labels.cosmosTotalInstallmentsPrice }}: {{ options.fullPrice }} RSD   -
{{ page.labels.cosmosTotalMonthlyPrice }}:
{{ page.labels.tpEbillDiscount }}
 • {{ page.labels.minutesUnrestrictedSMS }}
 • {{ page.labels.minutesInNetwork }}
 • {{ page.labels.internet }}
 • {{ page.labels.digitalServices }}
 • {{ page.labels.minutesUnrestricted }}
 • {{ page.labels.minutesInNetwork }}
 • {{ page.labels.SMS }}
 • {{ page.labels.internet }}
 • {{ page.labels.digitalServices }}
{{ page.labels.withContractObligation }}:
{{ page.labels.monthlyPayments }} ({{ page.labels.onlyWithContract }})
 • {{ page.shopColorsList[shopPhoneColorId] }}
{{ page.labels.priceWithConditions }} - RSD - RSD RSD
{{ page.labels.priceFull }} {{page.shopPhoneTariffPackages[tariffDetails.id].cena | formatPrice}} RSD
{{ page.labels.specifications }}

{{ device.shopSpecList.pregled.label }}

{{ device.title }}

{{ device.shopSpecList.softver.label }}

 • {{ specificationItem.name }}

{{ device.shopSpecList.hardver.label }}

 • {{ specificationItem.name }}

{{ device.shopSpecList.network.label }}

Mreža i povezivanje

 • {{ specificationItem.name }}

 • {{ specificationItem.name }}
{{ page.labels.prices }}
{{ page.labels.offerInstallments }}

{{ page.labels.numberOfInstallments }} * {{ page.labels.installmentAmmount }} {{ page.labels.total }} i
24 {{ page.deviceKreditPrice/24 | formatPrice }} {{ page.deviceKreditPrice | formatPrice }}  
12 {{ page.deviceKreditPrice/12 | formatPrice }} {{ page.deviceKreditPrice | formatPrice }}  
{{ page.labels.offerStandard }}

{{ page.labels.tariffPackage }} {{ page.labels.subscription }} {{ page.labels.fullprice }} {{page.labels.devicePrice}}
{{ page.labels.withContract }}{{ shopContractPeriodLabel }}
{{ shopTariffPackage.title }} {{ shopTariffPackage.title }} {{ shopTariffPackage.subscription }} RSD/{{ page.labels.monthly }} {{ shopTariffPackage.cena }} RSD {{ packagePrice > 0 ? packagePrice + ' RSD' : '-' }}
{{ page.labels.video }}
{{ page.labels.disclaimer }}
Za tarifne pakete Biznis Start 500, Biznis Start 1000, Biznis Start 2000 broj minuta i broj poruka važi za oba zbirno. Minuti/poruke ka svim domaćim mrežama koje ne potrošite u toku meseca se prenose u naredna tri meseca.
 
Za tarifne pakete Biznis Total 5, Biznis Total 15, Biznis Total 25 i Biznis Total 100 broj minuta i broj poruka je neograničen u nacionalnom saobraćaju. Saznajte više o Biznis Start i Biznis Total paketima.
 
Uređaj radi isključivo sa Telenor SIM karticom. Uređaj se može kupiti u Telenor prodavnicama (dostupnost uređaja zavisi od trenutnih zaliha na prodajnom mestu).
 
Stvarna količina slobodne interne memorije može varirati i zavisi od instaliranog softvera na telefonu. Prikazani tehnički podaci su dobijeni od strane proizvođača uređaja. Zbog mogućih promena od strane proizvođača ili ljudskih grešaka, Telenor ne odgovara za tačnost navedenih podataka.
 
Detaljnije specifikacije uređaja proverite na internet stranici proizvođača.
×

Sigurnosna provera

Molimo Vas da ispunite sledeći test kako biste nastavili.