PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING PRIPEJD ROMING U CRNOJ GORI

Share this:

 
Ukoliko putujete u Crnu Goru, napominjemo da u mreži Telenor Crna Gora (bivši Promonte) važe specijalni, znatno povoljniji uslovi rominga nego u druge dve crnogorske mreže. Savetujemo vam da, u zavisnosti od dužine vašeg boravka, aktivirate Dnevnu ili Nedeljnu kartu koje važe za roming u mreži Telenor Crna Gora:


  • Dnevna karta - omogućava vam da 24h nakon aktivacije imate besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora**, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan* internet po ceni od 199 dinara.
  • Nedeljna karta - omogućava vam da u periodu od 7 dana od aktivacije imate besplatne razgovore ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora**, neograničene dolazne pozive iz svih mreža i besplatan* internet po ceni od 999 dinara.

SMS poruke nisu uključene u Dnevnu ili Nedeljnu kartu i naplaćuju se po redovnoj ceni od 2,88 dinara po poruci.
 
Pozivi ka drugim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori se naplaćuju prema važećem roming cenovniku za roming u mreži Telenor Crna Gora (dole u nastavku strane).

 

Aktivacija

 
Cene rominga u mreži Telenor Crna Gora
Cena
Cena minuta poziva ka svim mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji i AP Kosovo i Metohija
7,20
Cena minuta poziva ka svim ostalim mrežama u svetu
27,99
Cena minuta dolaznih poziva u mreži Telenor Crna Gora 3,60
Cena SMS-a ka svim destinacijama u svetu
2,88
Cena MMS-a na osnovu prenetih podataka (odnosno u zavisnosti veličine poruke - din/KB) 0,0021
Cena pristupa internetu (din/KB)
0,0021
 
*Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Obračunski interval za odlazne pozive je 30+1 sekunda, dok se prenos podataka obračunava na 1+1 kB.

Za roming saobraćaj koji eventualno ostvarite u druge dve crnogorske mreže se primenjuju se cene koje važe za Zonu Region.


Stoga vam savetujemo da po dolasku u Crnu Goru ručno odaberete mrežu Telenor Crna Gora. U zavisnosti od tipa i starosti uređaja koji koristite, ona na ekranu može biti prikazana kao Telenor, Promonte,  YU 02, 220 02, 29701, ME 01

 

___________________

* Kod paketa Dnevna karta prvih 100 MB interneta je dostupno po punoj brzini, a kod paketa Nedeljna karta prvih 1 GB interneta je dostupno po punoj brzini. Nakon potrošene kvote brzog saobraćaja internet je i dalje besplatan po smanjenoj brzini od 64 Kbps do vremenskog isteka dodatka. Količinu preostalog internet saobraćaja po punoj brzini možete da proverite besplatnim pozivom na broj *139*1#.

** Pod besplatnim pozivima ka mreži Telenor Crna Gora koji su uključeni u Dnevnu/Nedeljnu kartu smatraju se pozivi ka brojevima koji počinju sa +38263 i +38269. Ukoliko je broj drugih mobilnih operatera u Crnoj Gori (+38267 ili +38268) prenet u mrežu Telenor Crna Gora, on neće biti obuhvaćen besplatnim pozivima u okviru Dnevne ili Nedeljne karte.

 

Telenor zadržava pravo da izmeni uslove ove ponude ili da je potpuno ukine, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni.