Menu
 

Roming


Postpejd roming

Pripejd roming

 
 

Pripejd korisnici mogu da koriste usluge rominga, a jedini uslov je da na računu imaju dovoljno sredstava. Zbog toga pripejd korisnicima savetujemo da pre polaska na put dopune svoj račun iznosom koji će biti dovoljan da pokrije njihovu planiranu potrošnju.


Usled tehničkih ograničenja, pripejd korisnicima nije omogućeno direktno pozivanje iz svih mreža u kojima mogu da koriste usluge rominga.

Spisak zemalja i mreža iz kojih je moguće direktno pozivanje možete pronaći u nastavku strane. Iz većine mreža koje nisu navedene na ovom spisku, pozive možete da inicirate putem tzv. „povratnog poziva“.

 

*123*broj telefona#


Broj telefona je najsigurnije uneti u međunarodnom formatu:*123*00(kod zemlje)(kod mreže)(pretplatnički broj)#

Primer:*123*0038163123456#*123*00441711234567#


 

Usluge “povratnog poziva“ koristićete tako što ćete:

 • pozvati željeni broj u navedenom formatu;
 • nakon toga, dobićete poruku : "Vaš zahtev je prihvaćen. Molimo sačekajte. Telenor.";
 • sačekajte da Vaš telefon zazvoni i odgovorite na poziv (to je povratni poziv koji ste inicirali);
 • i na kraju, sačekajte da se uspostavi veza ka biranom broju.

Tarifiranje roming saobraćaja se za pripejd korisnike vrši u realnom vremenu, tako da će uobičajen način provere stanja preostalih sredstava na računu (*121#) pokazati realno stanje čak i kada ste u romingu.


Spisak zemalja iz kojih je moguće pozivanje

 
 

Spisak zona i tarifiranje

 


Zona


Odlazni
pozivi

Odlazni
povratni pozivi

Dolazni pozivi
(govorni i video pozivi)
GPRS


SMS


Odlazni
video pozivi
Početnih
5 KB
Cena za 100KB nakon početnih 5 kB
Zona 0 Specijalna roming ponuda u Crnoj Gori
Zona Region 11,28* 11,28* 5,76 - 0,36 4,20 35,50
Zona 1 119,90 54,90 49,90 6 99,90 29,90 199,90
Zona 2 169,90 64,90 59,90 6 109,90 34,90 259,90
Zona 3 259,90 94,90 89,90 6 119,90 39,90 429,90
Zona 4 399,90 129,90 119,90 6 139,90 49,90 659,90
Satelitske, pomorske i avio mreže 499,90 129,90 129,90 6 249,90 129,90 659,90


*Ova cena važi za pozive ka svim mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Albaniji i AP Kosovo i Metohija. Za pozive ka svim ostalim mrežama u svetu važi cena od 27,99 din/min.

 

Zona region

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Satelitske, pomorske i avio mreže

 

Napomena

 
 
 

Roming tarifni dodaci

 
Dodatne uštede u evropskim zemljama, Rusiji, SAD, Kini i Ujedinjenim Arapskim Emiratima možete da ostvarite aktivacijom nekog od roming tarifnih dodataka. Ukoliko idete na kraći put (npr. do 3 dana), predlažemo vam da aktivirate dodatke koji važe 24h od trenutka aktivacije, a ako će vaše putovanje trajati duže, naš savet je da aktivirate dodatke koji važe do kraja meseca u kojem ste ih aktivirali.


Dodaci za fizička lica, trajanje 24h od trenutka aktivacije

 
Naziv dodatka Saobraćaj Cena
Aktivacija
Roming MIN 24h 10 minuta 499 dinara *135*11# ili SMS porukom "RMIN24H" na 9000
Roming SMS 24h 20 SMS poruka 299 dinara
*135*12# ili SMS porukom "RSMS24H" na 9000
Roming MB 24h 20 MB 399 dinara
*135*13# ili SMS porukom "RMB24H" na 9000
 

Dodaci sa trajanjem do kraja meseca u kojem su aktivirani

 
Naziv dodatka Saobraćaj Cena
Aktivacija
Roming MIN do kraja meseca 50 minuta 1.999 dinara
*135*14# ili SMS porukom "RMINMESEC" na9000
Roming SMS do kraja meseca 100 SMS poruka 1.199 dinara
*135*15# ili SMS porukom "RSMSMESEC" na 9000
Roming 100 MB do kraja meseca 100 MB 1.599 dinara *135*16# ili SMS porukom "R100MBMESEC" na 9000
Roming 500 MB do kraja meseca 500 MB 5.999 dinara *135*17# ili SMS porukom "R500MBMESEC" na 9000
Roming 1 GB do kraja meseca 1 GB 9.999 dinara
*135*18# ili SMS porukom "R1GBMESEC" na 9000
 
Naš savet je da ove dodatke aktivirate preko direktnog USSD koda koji je naveden u gornjoj tabeli, jer je ovaj način aktivacije besplatan i iz rominga. Osim toga, ovi kodovi će biti navedeni i u SMS poruci koju ćete dobiti kada stignete na svoje odredište. Ostali načini na koje možete da aktivirate željene roming tarifne dodatke su:
 • Slanjem SMS poruke sa tekstom navedenim u tabeli – ovaj način aktivacije je moguć i iz rominga, s tim što se slanje ove SMS poruke naplaćuje prema standardnoj roming tarifi
 • Preko USSD menija, besplatnim pozivanjem *111#, – ovaj način aktivacije je moguć iz mreža samo nekih roming partnera koji podržavaju dinamički USSD meni
 • Kroz aplikaciju Moj Telenor
 • Pozivom Telenor Kontakt centra na 063/9000
 • U Telenor prodavnicama
 • Na portalu Moj Telenor
 

Napomene

 
 
 

Pripejd roming u Crnoj Gori

 
Ukoliko putujete u Crnu Goru, napominjemo da u mreži Telenor Crna Gora (bivši Promonte) važe specijalni, znatno povoljniji uslovi rominga nego u druge dve crnogorske mreže. Savetujemo vam da, u zavisnosti od dužine vašeg boravka, aktivirate Dnevnu ili Nedeljnu kartu koje važe za roming u mreži Telenor Crna Gora:


 • Dnevna karta - omogućava vam da 24h nakon aktivacije imate besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora**, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan* internet po ceni od 199 dinara.
 • Nedeljna karta - omogućava vam da u periodu od 7 dana od aktivacije imate besplatne razgovore ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora**, neograničene dolazne pozive iz svih mreža i besplatan* internet po ceni od 999 dinara.

Pored ovoga, odlazne SMS poruke se za vreme dok su aktivne Dnevna ili Nedeljna karta naplaćuju 3,97 dinara po poruci! I zato ukoliko se odlučite da ovoga leta otputujete u Crnu Goru, obezbedite vašu kartu za opuštenu komunikaciju!
 
Pozivi ka drugim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori se naplaćuju prema važećem roming cenovniku za roming u mreži Telenor Crna Gora (dole u nastavku strane).

 

Aktivacija dnevne i nedeljne karte

 

Bilo da ste pripejd, postpejd ili biznis korisnik aktivaciju Dnevne karte možete izvršiti besplatnim pozivom na broj *135*1# ili slanjem SMS poruke sa tekstom TCG1 na broj 9000, dok se aktivacija Nedeljne karte vrši besplatnim pozivom na broj *135*7# ili slanjem SMS poruke sa tekstom TCG7 na broj 9000. Poruka za aktivaciju se naplaćuje po važećem roming cenovniku. 


Promocija važi isključivo ako ste prijavljeni na Telenor Crna Gora mrežu, a pozivi upućeni ka svim ostalim destinacijama koje nisu obuhvaćene Dnevnom ili nedeljnom kartom se naplaćuju po važećem roming cenovniku.

 

U jednom trenutku moguće je imati samo jednu aktivnu Dnevnu ili Nedeljnu kartu. Svaka aktivacija Dnevne ili Nedeljne karte poništava važenje Dnevne ili Nedeljne karte koju ste eventualno prethodno aktivirali. 

 

Bez aktivacije Dnevne ili Nedeljne karte, za roming u mreži Telenor Crna Gora primenjuju se cene koje su znatno povoljnije nego cene koje važe u druge dve crnogorske mreže:

 
 
 
Cene rominga u mreži Telenor Crna Gora
Cena
Cena minuta poziva ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora 10,07
Cena minuta poziva ka svim ostalim mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Albaniji i AP Kosovo i Metohija
11,28
Cena minuta poziva ka svim ostalim mrežama u svetu
24,31
Cena minuta dolaznih poziva u mreži Telenor Crna Gora 5,76
Cena SMS-a ka svim destinacijama u svetu
4,20
Cena MMS-a na osnovu prenetih podataka (odnosno u zavisnosti veličine poruke - din/KB) 0,0036
Cena pristupa internetu (din/KB)
0,0036
 
* Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.


Obračunski interval za odlazne pozive je 30+1 sekunda, dok se prenos podataka obračunava na 1+1 kB.


 
Za roming saobraćaj koji eventualno ostvarite u druge dve crnogorske mreže se primenjuju se uslovi koji važe za roming tarifu koju koristite. Ukoliko koristite standardnu roming tarifu, važiće cene i uslovi za roming zonu Region iz standardne tarife, a ukoliko koristite roming tarifu TravelSure, primeniće se cene i uslovi za zonu Region iz ove tarife.

Stoga vam savetujemo da po dolasku u Crnu Goru ručno odaberete mrežu Telenor Crna Gora. U zavisnosti od tipa i starosti uređaja koji koristite, ona na ekranu može biti prikazana kao Telenor, Promonte,  YU 02, 220 02, 29701, ME 01
 

Korisnicima koji putuju u Crnu Goru, na raspolaganju je i Putni paket 7 koji važi u mreži Telenor Crna Gora. Ovaj paket nudi 1 GB internet saobraćaja po ceni od 1.210,17 dinara (sa PDV-om). Paket važi 90 dana od trenutka aktivacije. Aktivaciju Putnog paketa 7 možete da izvršite preko USSD menija (*111#) ili slanjem SMS poruke sa tekstom „TPP7“ na broj 9000. Ukoliko ovu aktivacionu poruku pošaljete dok ste u romingu, ona će biti naplaćena po važećem roming cenovniku.

 

___________________

* Kod paketa Dnevna karta prvih 100 MB interneta je dostupno po punoj brzini, a kod paketa Nedeljna karta prvih 1 GB interneta je dostupno po punoj brzini. Nakon potrošene kvote brzog saobraćaja internet je i dalje besplatan po smanjenoj brzini od 64 Kbps do vremenskog isteka dodatka. Količinu preostalog internet saobraćaja po punoj brzini možete da proverite besplatnim pozivom na broj *139*1#. 
** Pod besplatnim pozivima ka mreži Telenor Crna Gora koji su uključeni u Dnevnu/Nedeljnu kartu smatraju se pozivi ka brojevima koji počinju sa +38263 i +38269. Ukoliko je broj drugih mobilnih operatera u Crnoj Gori (+38267 ili +38268) prenet u mrežu Telenor Crna Gora, on neće biti obuhvaćen besplatnim pozivima u okviru Dnevne ili Nedeljne karte.
 
Telenor zadržava pravo da izmeni uslove ove ponude ili da je potpuno ukine, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni.