Menu
 

Roming


Postpejd roming

Pripejd roming

 
 

Pripejd korisnici mogu da koriste usluge rominga, a jedini uslov je da na računu imaju dovoljno sredstava. Zbog toga pripejd korisnicima savetujemo da pre polaska na put dopune svoj račun iznosom koji će biti dovoljan da pokrije njihovu planiranu potrošnju.


Usled tehničkih ograničenja, pripejd korisnicima nije omogućeno direktno pozivanje iz svih mreža u kojima mogu da koriste usluge rominga.

Spisak zemalja i mreža iz kojih je moguće direktno pozivanje možete pronaći u nastavku strane. Iz većine mreža koje nisu navedene na ovom spisku, pozive možete da inicirate putem tzv. „povratnog poziva“.


*123*broj telefona#


Broj telefona je najsigurnije uneti u međunarodnom formatu:*123*00(kod zemlje)(kod mreže)(pretplatnički broj)#


Primer:*123*0038163123456#*123*00441711234567#


Usluge “povratnog poziva“ koristićete tako što ćete:pozvati željeni broj u navedenom formatu;nakon toga, dobićete poruku : "Vaš zahtev je prihvaćen.

Molimo sačekajte. Telenor."; sačekajte da Vaš telefon zazvoni i odgovorite na poziv (to je povratni poziv koji ste inicirali);i na kraju, sačekajte da se uspostavi veza ka biranom broju.


Tarifiranje roming saobraćaja se za pripejd korisnike vrši u realnom vremenu, tako da će uobičajen način provere stanja preostalih sredstava na računu (*121#) pokazati realno stanje čak i kada ste u romingu. Spisak zemalja iz kojih je moguće pozivanje

 

 

Spisak zona i tarifiranje

 


Zona


Odlazni
pozivi

Odlazni
povratni pozivi

Dolazni pozivi
(govorni i video pozivi)
GPRS


SMS


Odlazni
video pozivi
Početnih
5 KB
Cena za 100KB nakon početnih 5 kB
Zona 0 Specijalna roming ponuda u Crnoj Gori
Zona Region 27,99 27,99 7,39 - 2,9 8,89 35,50
Zona 1 119,90 54,90 49,90 6 99,90 29,90 199,90
Zona 2 169,90 64,90 59,90 6 109,90 34,90 259,90
Zona 3 259,90 94,90 89,90 6 119,90 39,90 429,90
Zona 4 399,90 129,90 119,90 6 139,90 49,90 659,90
Satelitske, pomorske i avio mreže 499,90 129,90 129,90 6 249,90 129,90 659,90
 

Zona region

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Satelitske, pomorske i avio mreže

Napomena

 
 

Telenor putni paket

Aktivacijom Putnih paketa možete da ostvarite značajne uštede na uslugama rominga. U zavisnosti od izabranog paketa, zemlje u koju putujete i strukture ostvarenog saobraćaja, uštede mogu da idu i preko 60%! 
PAKET 1 PAKET 2 PAKET 3 PAKET 4 PAKET 5 PAKET 6
Cena PUTNOG PAKETA* 1.524,40 din 1.524,40 din 3.558,30 din 5.592,19 din 2.337,96 din
8.643,05 din
Minuta razgovora 20 - 50 50 - -
SMS poruka 20 80 50 50 - -
Megabajti - - - 5 5 20
 

* Sve cene su prikazane sa PDV-om.
Obračunski interval za odlazne pozive je 60 sekundi, za dolazne 1 sekunda, dok se prenos podataka obračunava na 5+100 KB. Broj minuta sadržanih u paketu se odnosi na dolazne i na odlazne pozive. Putni paketi važe 90 dana od trenutka aktivacije.

Kao Telenor pripejd korisnik, svoj PUTNI PAKET možeš da aktiviraš jednostavnim pozivom na broj *111# i izabereš opciju 6, ili željeni paket aktiviraj slanjem SMS-a sa tekstom TPP(broj paketa) na 9000 (npr. za aktivaciju PAKETA 1 potrebno je poslati tekst TPP1) . Aktivacija SMS porukom je moguća i iz inostranstva, s tim što se ta SMS poruka naplaćuje po važećem cenovniku za zemlju u kojoj se nalazite. 
 

Napomene

 
 

Pripejd roming u Crnoj gori

 
Ukoliko putujete u Crnu Goru, napominjemo da u mreži Telenor Crna Gora (bivši Promonte) važe specijalni, znatno povoljniji uslovi rominga nego u druge dve crnogorske mreže. Savetujemo vam da, u zavisnosti od dužine vašeg boravka, aktivirate Dnevnu ili Nedeljnu kartu koje važe za roming u mreži Telenor Crna Gora:


  • Dnevna karta - omogućava vam da 24h nakon aktivacije imate besplatne odlazne pozive ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora**, besplatne dolazne pozive iz svih mreža i besplatan* internet po ceni od 199 dinara.
  • Nedeljna karta - omogućava vam da u periodu od 7 dana od aktivacije imate besplatne razgovore ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora**, neograničene dolazne pozive iz svih mreža i besplatan* internet po ceni od 999 dinara.

Pored ovoga, odlazne SMS poruke se za vreme dok su aktivne Dnevna ili Nedeljna karta naplaćuju 3,97 dinara po poruci! I zato ukoliko se odlučite da ovoga leta otputujete u Crnu Goru, obezbedite vašu kartu za opuštenu komunikaciju!
 
Pozivi ka drugim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori se naplaćuju prema važećem roming cenovniku za roming u mreži Telenor Crna Gora (dole u nastavku strane).

 

Aktivacija dnevne i nedeljne karte

Bilo da ste pripejd, postpejd ili biznis korisnik aktivaciju Dnevne karte možete izvršiti besplatnim pozivom na broj *125*1# ili slanjem SMS poruke sa tekstom TCG1 na broj 9000, dok se aktivacija Nedeljne karte vrši besplatnim pozivom na broj *125*7# ili slanjem SMS poruke sa tekstom TCG7 na broj 9000.

Poruka za aktivaciju se naplaćuje po važećem roming cenovniku. 


Promocija važi isključivo ako ste prijavljeni na Telenor Crna Gora mrežu, a pozivi upućeni ka svim ostalim destinacijama koje nisu obuhvaćene Dnevnom ili nedeljnom kartom se naplaćuju po važećem roming cenovniku.

 

U jednom trenutku moguće je imati samo jednu aktivnu Dnevnu ili Nedeljnu kartu. Svaka aktivacija Dnevne ili Nedeljne karte poništava važenje Dnevne ili Nedeljne karte koju ste eventualno prethodno aktivirali. 

 

Bez aktivacije Dnevne ili Nedeljne karte, za roming u mreži Telenor Crna Gora primenjuju se cene koje su znatno povoljnije nego cene koje važe u druge dve crnogorske mreže:

 
 
Cene rominga u mreži Telenor Crna Gora
Cena
Cena minuta poziva ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora 10,07
Cena minuta poziva ka svim ostalim destinacijama u Srbiji i Crnoj Gori
24,31
Naknada za uspostavu veze za sve odlazne pozive ka mrežama u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori 
0,00
Cena minuta dolaznih poziva u mreži Telenor Crna Gora 0,00
Cena svih dolaznih poziva, bez obzira na dužinu trajanja
7,01
Cena SMS-a ka svim destinacijama u svetu
8,89
Cena MMS-a na osnovu prenetih podataka (odnosno u zavisnosti veličine poruke - din/KB) 0,029
Cena pristupa internetu (din/KB)
0,029
 
* Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.


Obračunski interval za odlazne pozive je 30+1 sekunda, dok se prenos podataka obračunava na 1+1 kB.

Odlazni pozivi iz mreže Telenor Crna Gora (Promonte) ka drugim državama naplaćuju se po redovnoj ceni za zonu Region. 
 
Za roming saobraćaj koji eventualno ostvarite u druge dve crnogorske mreže se primenjuju se uslovi koji važe za roming tarifu koju koristite. Ukoliko koristite standardnu roming tarifu, važiće cene i uslovi za roming zonu Region iz standardne tarife, a ukoliko koristite roming tarifu TravelSure, primeniće se cene i uslovi za zonu Region iz ove tarife.

Stoga vam savetujemo da po dolasku u Crnu Goru ručno odaberete mrežu Telenor Crna Gora. U zavisnosti od tipa i starosti uređaja koji koristite, ona na ekranu može biti prikazana kao Telenor, Promonte,  YU 02, 220 02, 29701, ME 01
 

Korisnicima koji putuju u Crnu Goru, na raspolaganju je i Putni paket 7 koji važi u mreži Telenor Crna Gora. Ovaj paket nudi 1 GB internet saobraćaja po ceni od 1.210,17 dinara (sa PDV-om). Paket važi 90 dana od trenutka aktivacije. Aktivaciju Putnog paketa 7 možete da izvršite preko USSD menija (*111#) ili slanjem SMS poruke sa tekstom „TPP7“ na broj 9000. Ukoliko ovu aktivacionu poruku pošaljete dok ste u romingu, ona će biti naplaćena po važećem roming cenovniku.

 

___________________

* Kod paketa Dnevna karta prvih 100 MB interneta je dostupno po punoj brzini, a kod paketa Nedeljna karta prvih 1 GB interneta je dostupno po punoj brzini. Nakon potrošene kvote brzog saobraćaja internet je i dalje besplatan po smanjenoj brzini od 64 Kbps do vremenskog isteka dodatka. Količinu preostalog internet saobraćaja po punoj brzini možete da proverite besplatnim pozivom na broj *124#.
** Pod besplatnim pozivima ka mreži Telenor Crna Gora koji su uključeni u Dnevnu/Nedeljnu kartu smatraju se pozivi ka brojevima koji počinju sa +38263 i +38269. Ukoliko je broj drugih mobilnih operatera u Crnoj Gori (+38267 ili +38268) prenet u mrežu Telenor Crna Gora, on neće biti obuhvaćen besplatnim pozivima u okviru Dnevne ili Nedeljne karte.
 
Telenor zadržava pravo da izmeni uslove ove ponude ili da je potpuno ukine, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni.