TravelSure tarifni dodaci

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING POSTPEJD TRAVELSURE TRAVELSURE TARIFNI DODACI

Share this:

 
Ako već koristite roming tarifu TravelSure, dodatne uštede u evropskim zemljama možete da ostvarite aktivacijom nekog od TravelSure tarifnih dodataka.

Ukoliko idete na kraći put (npr. do 3 dana), predlažemo vam da aktivirate dodatke koji važe 24h od trenutka aktivacije, a ako će vaše putovanje trajati duže, naš savet je da aktivirate dodatke koji važe do 16h poslednjeg dana u mesecu u kojem ste ih aktivirali.

Dodaci za fizička lica, trajanje 24h od trenutka aktivacije

Naziv dodatka Saobraćaj Cena
Aktivacija
TravelSure MIN Start 10 minuta 499 dinara *135*1# ili SMS porukom "MIN START" na 9000
TravelSure SMS Start 20 SMS poruka 299 dinara
*135*2# ili SMS porukom "SMS START" na 9000
TravelSure MB Start 20 MB 399 dinara
*135*3# ili SMS porukom "MB START" na 9000
 

Dodaci za fizička lica, trajanje do 16 časova, poslednjeg dana u mesecu

Naziv dodatka Saobraćaj Cena
Aktivacija
TravelSure MIN Plus 50 minuta 1.999 dinara
*135*4# ili SMS porukom "MIN PLUS" na 9000
TravelSure SMS Plus 100 SMS poruka 1.199 dinara
*135*5# ili SMS porukom "SMS PLUS" na 9000
TravelSure MB Plus 100 MB 1.599 dinara
*135*6# ili SMS porukom "MB PLUS" na 9000

Naš savet je da ove dodatke aktivirate preko direktnog USSD koda kojji je naveden u gornjoj tabeli, jer je ovaj način aktivacije besplatan i iz rominga. Osim toga, ovi kodovi će biti navedeni  i u SMS poruci koju ćete dobiti kada stignete na svoje odredište.
Ostali načini na koje možete da aktivirate željene TravelSure tarifne dodatke su:
  • Slanjem SMS poruke sa tekstom navedenim u tabeli – ovaj način aktivacije je moguć i iz rominga, s tim što se slanje ove SMS poruke naplaćuje prema standardnoj roming tarifi.
  • Preko USSD menija, besplatnim pozivanjem *111#, – ovaj način aktivacije je moguć iz mreža samo nekih roming partnera koji podržavaju dinamički USSD meni.
  • Kroz aplikaciju Moj Telenor
  • Pozivom Telenor Kontakt centra na 063/9000
  • U Telenor prodavnicama
  • Na portalu Moj Telenor

Napomene