PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING POSTPEJD ROMING TARIFA MB DO KRAJA DANA DETALJNE INFORMACIJE ROMING TARIFI MB DO KRAJA DANA

Share this:

 

Nakon što potrošite dnevnu kvotu, ukoliko vam je potrebna dodatna količina internet saobraćaja, možete je aktivirati brzo i jednostavno, besplatnim pozivom na broj *120*10# (ako koristite Roming tarifu 10MB do kraja dana) ili *120*50# (ako koristite Roming tarifu 50MB do kraja dana), ili slanjem SMS poruke sa tekstom „JOS 10MB“ ili „JOS 50MB“ na broj 9000 (zbog specifičnosti usluge, aktivacija dodatne kvote putem poziva i SMS-a je omogućena i za poslovne korisnike).


SMS poruka se naplaćuje prema važećem cenovnikuza Roming tarifu MB do kraja dana, za zemlju u kojoj se nalazite. Korisnici mogu da aktiviraju samo onu dodatnu kvotu koja je identična njihovoj osnovnoj kvoti – tako korisnici koji koriste Roming tarifu 10MB do kraja dana mogu da aktiviraju samo dodatnu kvotu od 10MB, a korisnici koji koriste Roming tarifu 50Mb do kraja dana mogu da aktiviraju samo dodatnu kvotu od 50 MB. Dodatna kvota može da se aktivira neograničen broj puta u toku dana. Dodatnu kvotu je moguće aktivirati samo nakon što se potroši sav internet saobraćaj iz dnevne kvote ili prethodno aktivirane dodatne kvote.
Stanje preostalog saobraćaja u dnevnoj ili dodatnoj kvoti korisnici mogu u svakom trenutku da provere besplatnim pozivom na *110#..
 
Dnevna ili dodatna kvota važe do ponoći po srednjeevropskom vremenu (tj. vremenu u Srbiji), bez obzira na to u kojoj zemlji se korisnik nalazi. Usled tehničkih ograničenja, ne možemo da garantujemo da će važenje kvote biti tačno do ponoći, već je stvarni rok važnosti kvote do nekog trenutka u periodu između 00:00 i 01:00h po vremenu u Srbiji. Tokom tog perioda kvota se u jednom trenutku resetuje, i počinje da se primenjuje dnevna kvota za naredni dan.
Pored ušteda koje korisnici do sada mogli da ostvare za odlazne i dolazne pozive, sada postoji mogućnost velikih ušteda i za internet saobraćaj u romingu.
 
U Roming tarifi 10MB do kraja dana, prva 3MB saobraćaja se naplaćuju prema utrošenom saobraćaju, po jednom kilobajtu, bez zaokruživanja! Cena po kilobajtu u Zoni 1 (sve evropske zemlje osim Rusije) iznosi 0,32 dinara. To znači da će korisniku, ako u toku jednog dana potroši npr. 50 kB, taj saobraćaj biti naplaćen 16 dinara. Cena po kilobajtu u Zoni Region iznosi 0,065 dinara. To znači da će korisniku, ako u toku jednog dana potroši npr. 100 kB, taj saobraćaj biti naplaćen 6,5 dinara. 
 
 
Ukoliko korisnik (u Zoni 1) u toku jednog dana potroši 3MB, to će mu biti naplaćeno 990 dinara, a narednih 7MB su potpuno besplatni! To praktično znači da korisnik u ovom slučaju ne može da napravi dnevnu potrošnju veću od 990 dinara, osim ukoliko to sam ne želi, tj. ako ne aktivira dodatnu kvotu. Na ovaj način se sprečava da pametni telefoni bez znanja korisnika naprave ogromne račune.

Ukoliko korisnik (u Zoni Region u toku jednog dana potroši 3MB, to će mu biti naplaćeno 665 dinara, a narednih 7MB su potpuno besplatni! To praktično znači da korisnik u ovom slučaju ne može da napravi dnevnu potrošnju veću od 665 dinara, osim ukoliko to sam ne želi, tj. ako ne aktivira dodatnu kvotu. 


Grafički prikaz Roming tarife 10MB do kraja dana u zoni 1 možete videti na grafikonu. 
 
Specijalna ponuda koja važi za roming u mreži Telenor Crna Gora važi i za korisnike koji pređu na Roming tarifu MB do kraja dana.
U satelitskim, pomorskim i avio mrežama, važe cene i uslovi Standardne roming tarife. Više informacija pogledajte na sledećoj stranici.
 
 
Grafikoni uštede
Deaktivacija
Primer - pozivi
Primer - Internet
Grafikoni uštede
• Standardna tarifa
• Roming tarifa 10MB do kraja dana
 

Grčka/Hrvatska


Turska/Španija


Tunis/Egipat
 
* Uzeta je pretpostavka da je svaki odlazni i dolazni poziv trajao između 1 i 2 minuta
** Za prenos podataka je uzeta pretpostavka da je tokom svakog od 10 dana napravljeno po 500 kB saobraćaja u jednoj sesiji, čime su eliminisani efekti zaokruživanja u Standardnoj tarifi.
Deaktivacija
Ukoliko želite da se sa Roming tarife MB do kraja dana vratite na Standardnu roming tarifu, to može da učini na jedan od sledećih načina:
 
  • Slanjem SMS poruke sa tekstom “TS STOP” na broj 9000 – ovaj način deaktivacije je moguć i iz rominga, s tim što se slanje ove SMS poruke naplaćuje prema standardnoj roming tarifi.
  • Preko USSD menija, besplatnim pozivanjem *111# – ovaj način deaktivacije je moguć iz mreža samo nekih roming partnera koji podržavaju dinamički USSD meni, pa se u slučaju deaktivacije iz rominga preporučuje aktivacija SMS porukom.
  • Kroz aplikaciju Moj meni
  • Pozivom Telenor Kontakt centra na 063/9000
  • U Telenor prodavnicama
  • Na portalu Moj Telenor
 
 
Nakon pokušaja deaktivacije na bilo koji od gore navedenih načina, neophodno je da korisnik sačeka SMS poruku sa obaveštenjem o ishodu deaktivacije. Tek po prijemu SMS potvrde o uspešnoj deaktivaciji, ponovo počinje primena standardne roming tarife.
Primer - pozivi
Pogledajte u nastavku kolike uštede možete da ostvarite prelaskom na Roming tarifu MB do kraja dana u odnosu na Standardnu roming tarifu u zavisnosti od dužine razgovora:
 

Odlazni pozivi Evropa

Naknada za uspostavu veze Cena minuta razgovora 0-1 minut 1-2 minuta 2-3 minuta 3-4 minuta
4-5 minuta
Standardna roming tarifa - zona 1 7,01 109,90 116,91 226,81 336,71 446,61
556,51
Standardna roming tarifa - zona 2 7,01 159,90 166,91 326,81 486,71 646,61 806,51
Roming tarifa MB do kraja dana Evropa (bez Rusije) 79,90 49,90 129,80 179,70 229,60 279,50 329,40
 

Dolazni pozivi Evropa

Naknada za uspostavu veze Cena minuta razgovora 0-1 minut 1-2 minuta 2-3 minuta 3-4 minuta
4-5 minuta
Standardna roming tarifa - zona 1 - 44,90 44,90 89,80 134,70 179,60
224,50
Standardna roming tarifa - zona 2 - 54,90 54,90 109,80 164,70 219,60
274,50

Roming tarifa MB do kraja dana Evropa (bez Rusije) 39,90 9,90 49,80 59,70 69,60 79,50 89,40
 

Odlazni pozivi ostatak sveta

Naknada za uspostavu veze Cena minuta razgovora 0-1 minut 1-2 minuta 2-3 minuta 3-4 minuta
4-5 minuta
Odlazni pozivi ostatak sveta
7,01 249,90 256,91 506,81 756,71 1006,61
1256,51
Standardna roming tarifa - zona 4 7,01 379,90 386,91 766,81 1146,71 1526,61
1096,51
Roming tarifa MB do kraja dana 79,90 149,90 229,80 379,70 529,60
679,50
829,40
 

Dolazni pozivi ostatak sveta

Naknada za uspostavu veze Cena minuta razgovora 0-1 minut 1-2 minuta 2-3 minuta 3-4 minuta
4-5 minuta
Odlazni pozivi ostatak sveta
7,01 79,90 86,91 166,81 246,71 326,61
406,51
Standardna roming tarifa - zona 4 7,01 99,90 106,91 206,81 306,71 406,61
506,51
Roming tarifa MB do kraja dana 79,90 29,90 109,80 139,70 169,60
199,50
229,40
 
* Sve cene su prikazane u dinarima sa PDV-om.
 

Primer

 
Povoljnost dužih razgovora u Roming tarifi MB do kraja dana u odnosu na redovnu roming tarifu se najbolje vide iz primera dolaznih i odlaznih poziva iz Rima i Dubaia. 
 

Rim - odlazni pozivi

Dužina razgovora 0-1 minut 1-2 minuta 2-3 minuta 3-4 minuta
4-5 minuta
Redovna roaming tarifa
166,91 326,81 486,71 646,61 806,51
TravelSure
129,80 179,70 229,60 279,50 329,40
 

Rim - dolazni pozivi

Dužina razgovora 0-1 minut 1-2 minuta 2-3 minuta 3-4 minuta
4-5 minuta
Redovna roaming tarifa
54,90 109,80 164,70 219,60 274,50
TravelSure
49,80 59,70 69,60 79,50 89,40
 

Dubai- odlazni pozivi

Dužina razgovora 0-1 minut 1-2 minuta 2-3 minuta 3-4 minuta
4-5 minuta
Redovna roaming tarifa
386,91 766,81 1146,71 1526,61 1906,51
Roming tarifa MB do kraja dana
229,80 379,70 529,60 679,50 829,40
 

Dubai - dolazni pozivi

Dužina razgovora 0-1 minut 1-2 minuta 2-3 minuta 3-4 minuta
4-5 minuta
Redovna roaming tarifa
106,91 206,81 306,71 406,61 506,51
Roming tarifa MB do kraja dana
109,80 139,70 169,60 199,50 229,40
 
 Sve cene su prikazane u dinarima sa PDV-om.

Primer - Internet

Roming tarifa 10MB do kraja dana

 

Evropa bez Rusije

10 kB 50 kB 100 kB 200 kB 500 kB 1 MB 3 MB 5 MB 7 MB
10MB
Standardna tarifa zona 1 96,00 96,00 96,00 186,00 456,00 906,00 2.706,00 4.506,00 6.306,00
9.006,00
Standardna tarifa zona 2 106,00 106,00 106,00 218,00 536,00 1.066,00 3.186,00 5.306,00 7.426,00
10.605,00
Roming tarifa 10MB do kraja dana zona 1 3,22 16,11 32,23 64,45 161,13 330,00 990,00 990,00 990,00
990,00
 

Ostatak sveta

10 kB 50 kB 100 kB 200 kB 500 kB 1 MB 3 MB 5 MB 7 MB
10MB
Standardna tarifa zona 3 116,00 116,00 116,00 218,60 539,00 1.098,63 3.285,90 5.473,16 7.660,42
10.941,32
Standardna tarifa zona 4 126,00 126,00 126,00 242,60 599,00 1.221,51 3.654,54 6.087,56 8.520,58
12.170,12
Roming tarifa 10MB do kraja dana zona 2 9,73 16,11 32,23 64,45 161,13 330,00 2990,00 2990,00 2990,00
2990,00
 

Roming tarifa 50MB do kraja dana

 

Evropa bez Rusije

50 kB 100 kB 500 kB 1 MB 5 MB 15 MB 20 MB 30 MB 40 MB
 50 MB
Standardna tarifa zona 1 96,00 96,00 456,00 906,00 4.506,00 13.506,00 18.006,00 27.006,00 36.006,00
45.006,00
Standardna tarifa zona 2 106,00 106,00 506,00 1.006,00 5.006,00 15.006,00 20.006,00 30.006,00 40.006,00
50.006,00
Roming tarifa 50MB do kraja dana zona 1 12,99 25,98 129,88 266,00 1.330,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00 3.990,00
3.990,00
 

Ostatak sveta

50 kB 100 kB 500 kB 1 MB 5 MB 15 MB 20 MB 30 MB 40 MB
 50 MB
Standardna tarifa zona 3 116,00 116,00 556,00 1.106,00 5.506,00 16.506,00 22.006,00 33.006,00 44.006,00
55.006,00
Standardna tarifa zona 4 126,00 126,00 606,00 1.206,00 6.006,00 18.006,00 24.006,00 36.006.00
48.006,00
60.006,00
Roming tarifa 50MB do kraja dana zona 2 16,11 32,23 161,13 322,27 1.611,33 4.833,00 6445,31 11.990,00 11.990,00
11.990,00
 
Napomena: Poređenje je urađeno za situacije kada su pojedinačne sesije one veličine koja je navedena u tabeli. U slučaju da korisnik na Standardnoj roming tarifi napravi npr. 5 MB saobraćaja od većeg broja manjih sesija, usled načina tarifiranja u Standardnoj roming tarifi (5+100 kB), moguće je da bi tarifirani iznos bio višestruko veći.