Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING POSTPEJD ROMING TARIFA MB DO KRAJA DANA
 

Potpuna kontrola troškova internet saobraćaja u romingu


Roming tarifa MB do kraja dana vam omogućava potpunu kontrolu troškova interneta u romingu, jer  sadrži dnevne kvote za korišćenje internet saobraćaja.

Kada dostignete dnevnu kvotu, dalje korišćenje interneta tog dana će biti obustavljeno, sa mogućnošću da sami aktivirate nastavak korišćenja internet saobraćaja. Na taj način ste potpuno sigurni da se neće dogoditi da nesvesno napravite veliki račun dok ste u romingu. 

Roming tarifa MB do kraja dana vam obezbeđuje značajne uštede na pozivima i internet saobraćaju u odnosu na Standardnu roming tarifu.

Dodatne uštede možete ostvariti aktivacijom nekog od roming dodataka
 
 

U Roming tarifi MB do kraja dana uz zonu Region (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija) postoje samo dve zone – Evropa (bez Rusije)  i ostatak sveta.
 
 

Postoje 2 vrste tarifa

  • Roming tarifa 10MB do kraja dana, sa dnevnom kvotom od 10 MB internet saobraćaja
  • Roming tarifa 50MB do kraja dana, sa dnevnom kvotom od 50 MB internet saobraćaja
Međusobno se razlikuju samo po količini internet saobraćaja koju sadrži dnevna karta, kao i po ceni kilobajta.

 


Cene roming tarifa 

Odlazni pozivi Dolazni pozivi


SMS

Internet
Uspostava veze Cena / min Uspostava veze Cena / min Cene
Maksimalna
potrošnja**Roming tarifa 10MB do kraja dana

Zona 0
Zona Region - 27,99 - 7,39 8,89 0,029 din/Kb
297
Zona 1
79,90 49,90 39,90 9,90
29,9
0,32 din/kB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7 MB u istom danu besplatno
990
Zona 2
79,90 149,90 39,90 29,90
39,9
0,98 din/kB za prva 3MB u jednom danu, 
narednih 7 MB u istom danu besplatno
2.990Roming tarifa 50MB do kraja dana

Zona 0
Zona Region - 27,99 - 7,39 8,89 0,029 din/Kb 1.484,8
Zona 1 79,90 49,90 39,90 9,90 29,9
0,26 din/kB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno
3.990
Zona 2
79,90 149,90 39,90 29,90 39,9
0,78 din/kB za prvih 15 MB u jednom danu,
narednih 35 MB u istom danu besplatno
11.990
 

Za roming u satelitskim, pomorskim i avio-mrežama važe cenovnik i način tarifiranja iz Standardne roming tarife.


Dnevne kvote internet saobraćaja koje postoje u Roming tarifi 10MB do kraja dana i Roming tarifi 50MB do kraja dana  ne važe u ovim mrežama, tako da korisnicima ovih tarifa neće biti automatski onemogućeno dalje korišćenje internet saobraćaja kada potroše 10, odnosno 50 MB u jednom danu.

 

Dodatne informacije u vezi s tabelom

Napomena

Kako da aktiviram Roming tarifu MB do kraja dana?

 
 
 

Poslednje diskusije o roming uslugama