TravelSure

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING POSTPEJD TRAVELSURE

Share this:

 

Potpuna kontrola troškova internet saobraćaja u romingu

 
TravelSure vam omogućava potpunu kontrolu troškova interneta u romingu, jer  sadrži dnevne kvote za korišćenje internet saobraćaja.

Kada dostignete dnevnu kvotu, dalje korišćenje interneta tog dana će biti obustavljeno, sa mogućnošću da sami aktivirate nastavak korišćenja internet saobraćaja. Na taj način ste potpuno sigurni da se neće dogoditi da nesvesno napravite veliki račun dok ste u romingu. 
 

Roming tarifa TravelSure vam obezbeđuje značajne uštede na pozivima i internet saobraćaju u odnosu na Standardnu roming tarifu.


Dodatne uštede možete ostvariti aktivacijom nekog od TravelSure tarifnih dodataka

 
 
U roming tarifi TravelSure uz zonu Region (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija) postoje samo dve zone – Evropa (bez Rusije)  i ostatak sveta.
 

Postoje dve vrste tarifa

  • TravelSure 10, sa dnevnom kvotom od 10 MB internet saobraćaja
  • TravelSure 50, sa dnevnom kvotom od 50 MB internet saobraćaja
Međusobno se razlikuju samo po količini internet saobraćaja koju sadrži dnevna karta, kao i po ceni kilobajta.
 
 


Cene roming tarifa TravelSure

Odlazni pozivi Dolazni pozivi


SMS

Internet
Uspostava veze Cena / min Uspostava veze Cena / min Cene
Maksimalna
potrošnja**TravelSure 10

Zona 0
Zona Region - 27,99 - 7,39 8,89 0,029 din/Kb
665,6
Zona 1
79,90 49,90 39,90 9,90
29,9
0,32 din/kB za prva 3MB u jednom danu, narednih 7 MB u istom danu besplatno
990
Zona 2
79,90 149,90 39,90 29,90
39,9
0,98 din/kB za prva 3MB u jednom danu, 
narednih 7 MB u istom danu besplatno
2.990TravelSure 50

Zona 0
Zona Region - 27,99 - 7,39 8,89 0,029 din/Kb 3.328
Zona 1 79,90 49,90 39,90 9,90 29,9
0,26 din/kB za prvih 15MB u jednom danu, narednih 35 MB u istom danu besplatno
3.990
Zona 2
79,90 149,90 39,90 29,90 39,9
0,78 din/kB za prvih 15 MB u jednom danu,
narednih 35 MB u istom danu besplatno
11.990
 

Za roming u satelitskim, pomorskim i avio-mrežama važe cenovnik i način tarifiranja iz Standardne roming tarife.


Dnevne kvote internet saobraćaja koje postoje u tarifama TravelSure 10 i TravelSure 50 ne važe u ovim mrežama, kao ni u mreži Telenor Crna Gora, tako da korisnicima ovih tarifa neće biti automatski onemogućeno dalje korišćenje internet saobraćaja kada potroše 10, odnosno 50 MB u jednom danu.

 

Dodatne informacije u vezi s tabelom

Napomena

Kako da aktiviram tarifu TravelSure?

 

Poslednje diskusije o roming uslugama