PRIVATNI KORISNICI USLUGE ROMING OPŠTE INFORMACIJE SPISAK ZEMALJA U KOJIMA JE MOGUĆE KORISTITI USLUGE ROMINGA

Share this:

Evropa

 

Azija

 

Severna Amerika

 

Centralna i Južna Amerika

 

Afrika

 

Australija i Okeanija

 

Satelitske, pomorske i avio mreže

 
 * Iako Telenor ima važeći ugovor o romingu sa iranskim operaterom MCI, usled tehničkih problema u ovom trenutku ne možemo da garantujemo korisnicima da će zaista i moći da koriste uslugu rominga u Iranu.