E-račun

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE RAČUNI I UGOVORI E-RAČUN

Share this:

 
 

Aktivirajte e-račun i na mnogo brži i jednostavniji način primajte i plaćajte Vaše mesečne račune.

 

Zaštita životne sredine

Važna stvar je da, aktiviranjem e-računa i smanjenom potrošnjom papira, svi zajedno doprinosimo očuvanju životne sredine i pomažemo razvoju globalne ekološke svesti.


Pregled mesečne i dnevne potrošnje

Prelaskom na e-račun ćete putem imejla dobijati sve podatke koje ste i ranije dobijali, pri čemu će vam, u elektronskoj verziji biti na raspolaganju i dodatne informacije: pregled vaše mesečne i dnevne potrošnje.


SMS o detaljima računa

Pored imejla, svi podaci o iznosu i načinu plaćanja vašeg računa će vam stizati i putem SMS poruke, tako da ćete imati uvid u sve, čak i kada niste u mogućnosti da pristupite internetu.


Jednostavno plaćanje

Uz pomoć e-računa, jednim klikom možeš elektronskim putem, bez provizije, platiti svoj račun, bez čekanja u redovima. 

Brza i laka aktivacija

Postupak aktivacije e-računa je krajnje jednostavan. Pristupite aplikaciji Moj Telenor ili se registrujte na portalu Moj Telenor. Takođe e-račun možete aktivirati pozivom ka Telenor kontakt centru ili odlaskom u najbližu Telenor prodavnicu.

 
e-račun uslovi korišćenja