PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE VIDEO POZIV

Share this:

 

Video poziv je usluga dostupna svim korisnicima Telenor mreže, a omogućava da osobu sa kojom razmenjujete video poziv, ne samo čujete, već i vidite. Video poziv je idealan način da sagovorniku, osim informacija (koje možete preneti i običnim govornim pozivom), prenesete i svoje emocije, izraz lica ili atmosferu, slike i zvuke sa mesta na kojem se trenutno nalazite.
 
Da biste mogli da koristite uslugu video poziva, neophodno je da imate telefon koji podržava 3G.
 
Signal 3G mreže dostupan je u većim gradovima u Srbiji, a naša mreža se stalno proširuje. Najnovije infomacije o pokrivenosti određene zone signalom 3G mreže možete da saznate, ako pozovete Telenor Kontakt centar na 063/9000.
 
Kako biste sa određenim pretplatnikom uspostavili video poziv, neophodno je da i njegov telefon podržava 3G tehnologiju, kao i da se oboje tokom video poziva nalazite u zoni koja je pokrivena signalom 3G mreže.
 
Razmena video poziva omogućena je i sa korisnicima ostalih nacionalnih mobilnih operatera.
 
 
Cena video poziva

 Za uslugu video poziva ne postoji mesečna pretplata, a pozivi se tarifiraju na isti način kao i obični govorni pozivi, po ceni iz tarifnog paketa korisnika. 
 
 
Korišćenje video poziva u romingu
 
U mrežama određenog broja roming partnera Telenora koji imaju 3G, Telenorovim korisnicima već je omogućeno korišćenje video poziva. U pogledu tarifa, i u ovom slučaju, zemlje, i mobilni operateri su podeljeni u četiri roming zone.
 
 
Proverite da li u zemlji u koju putujete postoji usluga video poziva
 
Destinacije:
  • Azija
  • Evropa 
  • Severna Amerika