PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE SMS PARKING

Share this:

 

Plaćanje parkiranja mobilnim telefonom


Korisnicima Telenor mreže omogućeno je da sa svog mobilnog telefona plate uslugu parkiranja.

 • Korisnik koji želi da plati parkiranje putem mobilnog telefona treba da na svom mobilnom telefonu napiše SMS poruku koja sadrži registarski broj vozila za koje želi da plati parkiranje i da tu poruku pošalje na broj parking zone u kojoj je parkirao svoje vozilo. Npr: tekst poruke: BG123456 šalje se na broj WXYZ. Broj parking zone (WXYZ) na koji se šalje SMS se sastoji od:

  • W-parking broj
  • XY-pozivni broj grada
  • Z-brojčana oznaka parking zone

  Primer brojeva parking zona po gradovima

Grad 0.zona 1.zona 2.zona 3.zona
Beograd - 9111 9112 9113
Niš - 9181 9182 9183
Novi Sad - 8211 8212 8213
 
Napomene
Napomene
 • slanjem jedne SMS-poruke na broj parking zone, korisnik može platiti najviše 1 sat parkiranja, a produženje parkiranja zavisi od vremenskog ograničenja parkiranja odgovarajuće parking zone;
 • cena slanja SMS poruke utvrđena je važećim cenovnikom kompanije Telenor, a cena parkiranja utvrđena je cenovnicima Parking preduzeća;
 • nakon prvog uspešnog korišćenja m-parking usluge, sistem omogućuje jednostavan način ponovnog plaćanja parkiranja za isto vozilo. Dovoljno je samo da korisnik s istog broja mobilnog telefona pošalje * kao sadržaj SMS poruke na m-parking broj i ponovo će prijaviti ili produžiti parkiranje za vozilo iste registarske oznake;
 • korisnik može platiti parkiranje u više različitih parking zona i/ili za više vozila (parkiranje koje je prethodno uplaćeno neće biti poništeno);
 • plaćanje parkiranja putem ove usluge dostupno je 24 sata dnevno, a naplaćuje se prema propisanom vremenu naplate parkiranja. Pod dostupnošću plaćanja 24 sata dnevno podrazumeva se mogućnost plaćanja parkiranja za prvi idući radni sat i izvan radnog vremena.
 

Potvrda o izvršenom plaćanju parkiranja

Potvrda o izvršenom plaćanju stiže u obliku povratne SMS poruke na mobilni telefon korisnika sa svim podacima o plaćenom parkiranju. Korisnik je dužan da sačuva povratnu SMS poruku jer je ona dokaz o plaćenom parkiranju za slučaj da je krajnjem korisniku (vozaču) greškom izdata kazna od strane Parking preduzeća. Korisnici mogu smatrati da su platili parkiranje tek kada dobiju potvrdu SMS-om da je parking placen. Ukoliko ne dobiju potvrdu u odgovarajućem vremenskom intervalu (5-7 minuta) transakcija je otkazana i korisnik će biti obavešten o tome.

Izgled povratne poruke:
Napomene
Izgled povratne poruke:
Zona parkiranja: 911 - Beograd, 1.Zona
Broj transakcije/parking karte: 000468055
Vozilo: BG123456
Parkiranje plaćeno do: 07:31, 24.08.
Cena: 20,00 din.

Napomene

 • Ukoliko korisnik ne primi povratnu poruku o plaćenom parkiranju u roku od 2 minuta, plaćanje parkiranja m-parking uslugom nije uspelo i usluga neće biti naplaćena;
 • Potrebno je da korisnik koji koristi usluge parkinga na svom telefonu ima uljučenu opciju delivery report, kako bi dobio povratnu informaciju o statusu poslatog SMS-a.
 

SMS poruka o isteku plaćenog parkiranja - "Podsetnik"

 
Podsetnik o isteku plaćenog parkiranja dolazi 5 minuta pre isteka vremena u obliku SMS poruke na mobilni telefon korisnika.

 
Napomene
Cene
Napomene

 • korisnik može parkiranje produžiti za idući sat tako da pošalje SMS poruku koja sadrži istu registarsku oznaku ili samo znak * na isti broj parking zone;
 • produženje parkiranja zavisi od vremenskog ograničenja parkiranja za odgovarajuću parking zonu;
 • nakon isteka maksimalno dozvoljenog vremena parkiranja, korisnik ne može platiti parkiranje putem m-parking usluge sledećih 15 minuta.
 • U slučaju da za parkirano vozilo nije plaćeno parkiranje (putem mobilnog telefona ili nekim drugim načinom plaćanja) ili je prekoračeno vreme za koje je izvršena uplata, kontrolor izdaje kaznu putem integrisanog prenosnog terminala (pocket PC) u skladu s odredbama Pravilnika (odluke) o načinu naplate i kontrole parkiranja. 
 • Parking servis preduzeće, za svaki grad posebno, na sebe preuzima ulogu informativnog Kontakt centra (npr. za BG je 011/3035-400) prema korisnicima usluga koji koriste između ostalog i plaćanje parking mesta mobilnim telefonom, a gde korisnici mogu da saopšte žalbe, reklamacije, predloge i sugestije.
Cene
Cena SMS poruke sa poslatim zahtevom za plaćanje parkinga je 3,60 dinara + cena parkiranja u zavisnosti od grada i u zavisnosti od zone parkiranja. Molimo vas pogledajte cenu parking prostora direktno na parking mestu u gradu u kojem se nalazite.

Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om.