SMS nadimak

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE SMS NADIMAK

Share this:

 

Nova usluga pod nazivom SMS nadimak Vam omogućava da registrujete jedinstven nadimak i da ga koristite kao identifikaciju kada šaljete SMS poruke. Drugim rečima, ukoliko pošaljete poruku preko ovog servisa primalac neće videti Vaš broj, nego izabrani nadimak. Servis omogućava slanje SMS poruka korisnicima svih nacionalnih operatera mobilne telefonije.

Ukoliko se poruka pošalje na klasičan način, prikaz će ostati nepromenjen tj. videće se broj pošiljaoca a ne nadimak.

Registracija nadimka

Da biste aktivirali uslugu treba da pošaljete poruku sadržine: n xxxxxxxxx na broj 9777. Umesto xxxxxxxxx treba upisati izabrani nadimak.

Nadimak treba da ima najmanje 3 a najviše 11 znakova. Prilikom biranja nadimka treba voditi računa da u obzir dolaze samo velika i mala slova engleskog alfabeta, brojevi (do 3 u nizu) i znak _. Nije moguće registrovati nadimak koristeći razmak ili slova srpske abecede č,ć,đ,š,ž.

Ukoliko, na primer, želite da registrujete nadimak Petar Pan, poruka treba da glasi: n Petar_Pan.
 

Slanje poruka sa nadimkom

Kada ste registrovali nadimak, poruke treba da šaljete na broj 9777. Poruka treba da glasi: 06xxxxxxxx tekst poruke.
 
Dakle, ukoliko želite da pošaljete poruku sadržine „Pogodi ko je!“, na broj 0631234567, SMS koji se šalje na broj 9777 treba da glasi: 0631234567 Pogodi ko je!
 
Korisnik kome je poruka poslata dobija SMS u kome piše da je pošiljalac Petar_Pan (ne vidi se broj telefona sa koga je poruka poslata).
 
Ukoliko se poruka pošalje direktno na broj primaoca, prikaz poruke će ostati standardan i nadimak se neće videti.
 
 

Odgovor na primljenu poruku (Reply)

Da bi odgovorio na poruku potpisanu nadimkom, primalac šalje SMS na broj 9777 u formatu: nadimak poruka. Dakle, u ovom slučaju, poruka treba da glasi: Petar_Pan Ne znam.


Uslovi
Uslovi

  • Nije moguće registrovati nadimak koji je već zauzet
  • Nije moguće registrovati više nadimaka za jedan korisnički broj
  • Servis ne podržava slova karakteristična za Srpski jezik kao što su: š, ć, ž, đ i č.
  • Nadimak je moguće menjati neograničen broj puta, a procedura je ista kao za prvu registraciju
  • Da bi nadimak ostao aktivan, servis treba upotrebiti najmanje jednom u periodu od 6 meseci
  • Jednom registrovan nadimak će biti aktivan sve dok ne bude promenjen ili dok ne istekne 6 meseci od momenta registracije – drugim rečima, nije potrebno registrovati nadimak svaki put pre slanja poruke
  • Poruka može sadržati ukupno 160 karaktera. Ukoliko korisnik proba da pošalje poruku koja sadrži više od 160 karatera, dobiće obaveštenje da je format poruke pogrešan
  • U slučaju zloupotrebe servisa (uznemiravanje drugih korisnika), Telenor zadržava pravo da korisniku zabrani korišćenje ove usluge
SMS poruke za registraciju i promenu nadimka, kao i poruke koje se šalju putem ovog servisa, naplaćuju se u zavisnosti od tarifnog paketa po ceni standardne SMS poruke.