PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE INFORMACIJE O PROPUŠTENIM POZIVIMA

Share this:

 
 
Korisnici Telenor mreže imaju mogućnost prijema SMS-a sa informacijom o propuštenim pozivima. Naime, korisnici su nedostupni kada im je mobilni telefon isključen, ili kada su van dometa mreže. U periodu kada je korisnicima isključen mobilni telefon može se dogiti da pristigne poziv na koji neće biti odgovoreno.

U tom slučaju Telenor mreža registruje propušten poziv, i odmah nakon uključenja mobilnog telefona pretplatnika u mrežu, šalje SMS sa informacijom o broju propuštenih poziva, kao i detaljnim spiskom o vremenu poziva i broju telefona pozivaoca.

Ova usluga je besplatna za sve Telenor korisnike i automatski je aktivirana svim korisnicima koji imaju aktiviranu uslugu slanja i primanja SMS-a. Nakon privremenog isključenja broja (suspenzije) usluga ova usluga se deaktivira i ukoliko korisnik želi da je ponovo aktivira treba da se obrati Kontakt centu na broj 063/9000 i podnese zahtev.

Ponovo dostupan

Korisnik (A), koji je pozvao drugog korisnika (B), i dobio informaciju da je on nedostupan biće putem SMS-a obavešten o trenutku kada pozivani korisnik (B) ponovo bude dostupan.
Tekst poruke je: "Korisnik 063/123456 je ponovo dostupan!". Poruka stiže sa broja 9000. Uslov je da pozvani korisnik postane dostupan u naredna 72h.
Ako korisnik ne želi da pozivalac bude obavešten da je ponovo dostupan, potrebno je da se obrati Telenor Kontakt centru.