PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVI I PORUKE IMENIK

Share this:

 

Javni telefonski imenik Telenor mreže

Javni telefonski imenik Telenor mreže omogućava vam da na jednostavan i lak način pronađete broj telefona nekog od Telenor korisnika ili da saznate detalje u vezi sa kompanijom koja koristi usluge Telenor mreže.

Prijavljivanje

Ukoliko želite da vaši podaci – broj telefona, ime i prezime odnosno naziv kompanije i adresa - budu dostupni u bazi Telenor telefonskog imenika, neophodno je da lično podnesete zahtev sa svojeručnim potpisom (ili da priložite zahtev ovlašćenog lica) u bilo kojoj Telenor prodavnici. Biznis korisnici se mogu prijaviti i preko partnerskih prodajnih kanala, kao i agenata prodaje. Zahteve za prijavljivanje možete podneti od 21. januara 2013. godine.

 

Na isti način, ličnim podnošenjem zahteva, možete da obrišete svoje podatke iz baze, ukoliko u nekom trenutku ne budete želeleli da vaši podaci budu i dalje javno dostupni.


Pretraživanje
Cene
Uputstvo za SMS pretragu
Pretraživanje
Bazu Javnog telefonskog imenika Telenor mreže možete da pretražujete putem web-a (link je priložen ispod), pozivanjem konatakt centra na broj telefona 11833 ili slanjem SMS-a na isti broj.
 
Da biste dobili željene podatke, potrebno je da u okviru upita za pretragu unesete barem jedan, a idealno bi bilo tri bitna podatka za pretragu.
Podaci za pretragu mogu biti:
  • deo naziva korisnika ili ceo naziv: ime, prezime ili ime i prezime, naziv kompanije;
  • deo adrese: ulica, broj, grad, ili ulica i broj ili ulica i grad;
  • broj telefona.
Npr. ukoliko želite da putem SMS-a saznate informaciju o korisniku kome znate ime i prezime, potrebno je da u poruci navedete “ime prezime adresa” i pošaljete je na 11833.
Ukoliko ne dobijete željene podatke: ili je kriterijum pretrage bio nedovoljan pa morate pretragu da suzite unosom više podatka o korisniku, ili korisnik čije podatke tražite nije želeo da njegovi podaci budu dostupni u imeniku, ili broj nije aktivan.
 
Pretraži javni telefonski imenik Telenor mreže
Cene
Web – besplatna pretraga po ključnim podacima.
 
SMS - povratna poruka koja nema informaciju iz Imenika kao rezultat pretrage je besplatna. Poruke koje sadrže konkretne informacije (najviše do pet zapisa sa dodatnom porukom da postoji još rezultata pretrage, ali da se mora suziti kriterijum pretrage da bi se dobio željeni rezultat) naplaćuju se po principu povratnih poruka ka korisniku i tarifira se prva poruka tarifom od 29,00 RSD sa PDV-om.
Uputstvo za SMS pretragu

SMS pretragu podataka u telefonskom imeniku može se izvršiti prema telefonskim broju u formatu 381xxxxxxxx (ili 0xxxxxxxx) ili prema imenu/prezimenu/kompaniji pri čemu je najbolje izvršiti pretragu po minimum tri zapisa (ukoliko se pravi upit prema imenu/prezimenu/nazivu i adresi) kako bi se dobio adekvatan rezultat. Ukoliko se u zahtevu pošalje samo broj telefona onda je to dovoljan podatak za prvu pretragu.

 

Prilikom pretrage ne treba unositi znakove interpunkcije (.,?*!;-_: ...) jer se u procesu pronalaženja rezultata oni brišu. Ukoliko Vaš upit treba da sadrži srpske karaktere (š, č, ć, đ, dž), potrebno je i da ih koristite kako biste dobili pravi rezultat upisanih podataka u Telefonskom imeniku.

 

Prilikom korišćenja SMS upita, potrebno je da se unese tačna reč koja se traži. Dakle nije moguće uneti samo TEL i dobiti spisak svih korisnika koji u svom nazivu/ulici/gradu imaju TEL kao deo reči. Drugim rečima, ne može se uneti samo DEO naziva firme, nego mora da se unese bar jedna CELU reč iz naziva. Upit sa TEL neće vratiti naziv kompanije TELENOR, ali će zato na primer upit sa NAFTNA dati povratni odgovor NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE, jer je unesena barem jedna cela reč iz naziva kompanije.

 

Ukoliko je format poruke za upit npr. De​jan Perić -> dobija se odgovor sa detaljima 3811234567: Dejan Perić Tolstojeva 45 11000 Beograd

Prilikom slanja upita nema redosleda upita po poljima, ne postoji razlika izmedju malih i velikih slova, ono šta korisnik servisa unese prema tome će se i vršiti pretraga (ukoliko je potrebno koristiti srpska slova).

 

Ukoliko se radi pretraga po imenu/prezimenu/kompaniji/adresi, SMS bi trebao da izgleda kao npr.:

  • Goran 11000 Beograd
  • Goran Milosavljević 11000
  • Petar Petrović Beograd

Nakon ovakvog upita vrši se najbolja pretraga onoga što je uneto i poredi se sa rezultatima upisanih podataka u Telefonskom imeniku.

 

Mogući SMS odgovori koji se dobijaju su:

  • Podaci o korisniku sa rezultatima pretrage npr:  3811234567: Dejan Perić Tolstojeva 45 11000 Beograd (usluga se naplaćuje 25 RSD sa porezom)
  • Ukoliko ima više od 5 rezultata pretrage, šalju se dva SMS-a: prva sms poruka  sadrži 5 rezultata a drugi SMS sadrži objašnjenje koliko još ima preostalih rezultata i da informaciju da bi trebalo da se suzi pretraga.
  • Ukoliko ima manje ili jednako 5 rezultata šalje se SMS sa svim rezultatima.