Moj Telenor aplikacija

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVANJE KODOVA I POSEBNIH BROJEVA MOJ TELENOR APLIKACIJA

Share this:

 

Sada možete još lakše da aktivirate Telenor dodatke i aktuelne kampanje

 
Možete da imate uvid u stanje računa ili preostalog kredita, i još mnogo toga...
Bilo da ste pripejd ili postpejd korisnik, uz Moj Telenor aplikaciju u svakom trenutku imate jednostavan pregled i mogućnost aktivacije dostupnih Telenor dodataka i aktuelnih kampanja. 


Instaliraj aplikaciju


Najnovija verzija aplikacije je dostupna za sve nove mobilne platforme: Android, Windows Phone 8 i iOS.
 
 
Sadržaj aplikacije:
  • Pregled - trenutno stanje računa, iznos prethodnog računa, podaci za uplatu, uvid u preostali saobraćaj, broj sa kojim najviše komunicirate, pregled aktivnih usluga koje imate na svom broju.
  • Račun  - grafički prikaz šest mesečnih računa unazad i pregled mesečne potrošnje.
  • Usluge – pregled, aktivacija i deaktivacija svih Telenor usluga.
  • Detalji korisnika - detalji broja i pretplate, adresa za dostavu računa i PUK kodovi.
  • Telenor prodavnice – spisak pet najbližih Telenor prodavnica na mapi, kao i lista svih Telenor prodavnica u Srbiji sa adresama i radnim vremenima.
  • Podešavanja - zaštitita aplikacije PIN kodom i sklanjanje informacije o broju sa kojim najviše komunicirate.
  • Pomoć i podrška - broj Telenorovog kontakt centra i tima podrške. 

Ostvari uvid u svoje trenutno zaduženje sa još više preciznosti putem Moj Telenor aplikacije ili portala

 
 

 
Prikaz aplikacije Moj Telenor
Napomena
Prikaz aplikacije Moj Telenor
 
 
Napomena

Moj Telenor je jedina zvanična Telenor aplikacija. Telenor ne snosni nikakvu odgovornost ukoliko korisnik instalira i koristi bilo koju drugu aplikaciju sličnih funkcionalnosti.
 
Telenor ne savetuje svojim korisnicima ostavljanje svog korisničkog imena i šifra za pristup web portalu Moj Telenor aplikacijama koje je razvila treća strana. Ukoliko korisnik ipak to uradi, čini to na sopstvenu odgovornost, rizikujući zloupotrebu ličnih podataka, i nastanak štete za korisnike i Telenor.