Moj Telenor aplikacija

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE POZIVANJE KODOVA I POSEBNIH BROJEVA MOJ TELENOR APLIKACIJA

Share this:

 

Sada možete još lakše da aktivirate Telenor dodatke i aktuelne kampanje

 
Možete da imate uvid u stanje računa ili preostalog kredita, i još mnogo toga...
Bilo da ste pripejd ili postpejd korisnik, uz Moj Telenor aplikaciju u svakom trenutku imate jednostavan pregled i mogućnost aktivacije dostupnih Telenor dodataka i aktuelnih kampanja. 


Instaliraj aplikaciju


Najnovija verzija aplikacije je dostupna za sve nove mobilne platforme: Android, Windows Phone 8 i iOS.
 
 
Sadržaj aplikacije:
  • Pregled - trenutno stanje računa, iznos prethodnog računa, podaci za uplatu, uvid u preostali saobraćaj, broj sa kojim najviše komunicirate, pregled aktivnih usluga koje imate na svom broju.
  • Račun  - grafički prikaz šest mesečnih računa unazad i pregled mesečne potrošnje.
  • Usluge – pregled, aktivacija i deaktivacija svih Telenor usluga.
  • Detalji korisnika - detalji broja i pretplate, adresa za dostavu računa i PUK kodovi.
  • Telenor prodavnice – spisak pet najbližih Telenor prodavnica na mapi, kao i lista svih Telenor prodavnica u Srbiji sa adresama i radnim vremenima.
  • Podešavanja - zaštitita aplikacije PIN kodom i sklanjanje informacije o broju sa kojim najviše komunicirate.
  • Pomoć i podrška - broj Telenorovog kontakt centra i tima podrške.


 
Prikaz aplikacije Moj Telenor
Napomena
Prikaz aplikacije Moj Telenor
 
 
Napomena
Ukoliko imate stariji uređaj aplikaciju preuzmite sa adrese Moj Telenor
i uživajte u ponudi koju je Telenor pripremio samo za vas.

Moj Telenor
je jedina zvanična Telenor aplikacija. Telenor ne snosni nikakvu odgovornost ukoliko korisnik instalira i koristi bilo koju drugu aplikaciju sličnih funkcionalnosti.
 
Telenor ne savetuje svojim korisnicima ostavljanje svog korisničkog imena i šifra za pristup web portalu Moj Telenor aplikacijama koje je razvila treća strana. Ukoliko korisnik ipak to uradi, čini to na sopstvenu odgovornost, rizikujući zloupotrebu ličnih podataka, i nastanak štete za korisnike i Telenor.