PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PLAĆANJE RAČUNA TRAJNI NALOG

Share this:

 
 

Jednostavniji način plaćanja


Zašto da čekate u redu za plaćanje računa kada možete da plaćate putem trajnog naloga? Prepustite banci da misli o vašim mesečnim obavezama i to bez provizije.
 
Šta je trajni nalog?
Trajni nalog je usluga kojom dajete ovlašćenje banci da obavlja plaćanje vaših Telenor postpejd računa na datum dospeća. Predmet plaćanja su Telenor postpejd računi privatnih korisnika.
 
Banka će izmirivati vaše dospele Telenor račune automatskim prebacivanjem sredstava sa vašeg tekućeg računa na račun Telenora – bez dolaska u banku.
 
Prednosti trajnog naloga
 • Izbegavanje čekanja u redovima
 • Ušteda vremena, novca i energije
 • Brza i jednostavna procedura
 • Jeftinije transakcije
 • Prenos odgovornosti za plaćanje na banku
 
Banke
Plaćanje trajnim nalogom omogućeno je Telenor korisnicima kod sledećih poslovnih banaka:
 • Mobi Banka
 • Raiffeisen Bank
 • Banca Intesa
 • Societe Generale Srbija
 • Komercijalna banka
 • EFG Eurobank
 • Piraeus Bank
 • Banka Poštanska štedionica
 • Univerzal banka
Prijavljivanje za trajni nalog je sasvim jednostavno – potrebno je samo da popunite zahtev za otvaranje trajnog naloga na šalteru banke u kojoj imate otvoren tekući račun.
Nakon što sa bankom sklopite ugovor, ona će svakog meseca automatski vršiti prenos sredstava na dan dospeća računa, a Telenor će vam i dalje dostavljati mesečne račune na kućnu adresu.
 
Jedino što vi treba da uradite je da obezbedite raspoloživa sredstva na vašem tekućem računu u visini Telenor računa na datum dospeća.