Često postavljana pitanja

Share this:

Menu

Share this:

 

1. Ko može da koristi ovaj servis?
Svi korisnici VISA platnih kartica koji su istovremeno i klijenti jedne od sledećih banaka:
 • Alpha Bank
 • NLB Banka
 • Komercijalna banka
 • Piraeus Bank
 • ProCredit Bank
 • Raiffeisen Bank
 • Societe Generale Srbija
 • Credit Agricole Srbija
 • Hypo Alpe Adria Bank
Takođe, uslugu mogu koristiti i svi korisnici DinaCard platnih kartica koji su istovremeno klijenti jedne od sledećih banaka:
 • Agrobanka 
 • AIK banka 
 • Čačanska banka 
 • Credy banka 
 • Eurobank EFG 
 • JUBMES 
 • KBC Banka
 • Komercijalna banka 
 • Credit Agricole Srbija
 • Razvojna banka Vojvodine
 • OTP banka 
 • Piraeus Bank
 • Poštanska štedionica 
 • Privredna banka Beograd 
 • Privredna banka Pančevo 
 • ProCredit Bank 
 • Srpska banka 
 • Univerzal banka
Broj banaka koje učestvuju u pružanju ove usluge stalno se povećava.
 
2. Gde mogu da se prijavim za korišćenje usluge?
U nekoj od poslovnica navedenih banaka.
 
3. Da li se dodatno plaća prijavljivanje i korišćenje?
Prijavljivanje i korišćenje usluge (cena SMS-a) je besplatno.
 
4. Da li mogu da dopunjujem druge brojeve?
Da, do definisanog dnevnog i mesečnog limita.
 
5. Da li postoje ograničenja u pogledu korišćenja?
 • Limit po transakciji: od 50 do 5000 dinara za VISA karticu, odnosno od 300 do 2000 dinara za DinaCard karticu. 
 • Dnevni limit: najviše 5000 dinara, odnosno 100 transakacija dopune za VISA kartice tj. 2000 dinara odnosno 6 transakcija dopune za DinaCard kartice.
 • Mesečni limit: najviše 15000 dinara, odnosno 300 transakcija dopune za VISA kartice tj. 50 transakcija dopune za DinaCard kartice.
 • Limit koji se tiče vašeg računa u banci i roka važenja vaše kartice.
6. Kome mogu da se obratim ako imam problem sa servisom?
Telenor Kontakt centru na 063/9000 i poslovnoj banci u kojoj ste se prijavili za ovu uslugu.