Telenor mKartica

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PLAĆANJE RAČUNA TELENOR MKARTICA

Share this:

 

Potrošili ste pripejd kredit, a daleko ste od najbližeg mesta za dopunu? Ovakve neprijatne situacije postaće prošlost, jer uz pomoć nove Telenorove usluge možete da dopunite kredit kada, gde i kome god želite. Iznos dopune birate sami i tako efikasno kontrolišete troškove, a pri tome izbegavate odlazak do prodajnog mesta i čekanje u redu.
 
Telenor mKartica vam pruža mogućnost da dopunite pripejd kredit direktno sa računa vaše VISA ili DinaCard platne kartice. Kada se prijavite za ovaj servis moći ćete da dopunite račun bilo kojim iznosom između 200 i 5.000 dinara ako koristite VISA karticu, odnosno između 300 i 2.000 dinara ako sredstva prebacujete sa vašeg DinaCard računa. Sve to obavićete slanjem samo jednog SMS-a!
 
Od četvrtka 24.10.2013. korisnici DINA platnih kartica koji koriste uslugu mKartica do daljnjeg neće moći da je koriste. Razlog je gašenje Privredne banke Beograd, koja je obavljala autorizaciju ovih transakcija. Kako Poštanska štedionica, kojoj je PBB pripojena, nema ova ovlašćenja, servis je za korisnike DINA kartica (bez obzira na banku izdavaoca) ukinut do daljnjeg.
 

Prijavljivanje


Da biste koristili servis Telenor mKartica, potrebno je da prijavite korišćenje ove usluge u banci koja vam je izdala karticu. Telenor mKarticu u ovom trenutku podržavaju sledeće banke:
 
Visa Card DinaCard
    Alpha Bank
    NLB Banka Srbija 
    Hypo Alpe Adria Bank 
    Komercijalna banka
    Credit Agricole Srbija
    OTP Banka Srbija
    Piraeus Bank
    ProCredit Bank
    Raiffeisen Bank
    Societe Generale Banka Srbija

    Agrobanka 
    AIK banka 
    Banka Intesa
    Čačanska banka 
    Credy banka 
    Eurobank EFG
    JUBMES 
    KBC Banka 
    Komercijalna banka 
    Credit Agricole Srbija
    Razvojna banka Vojvodine
    OTP Banka Srbija
    Piraeus Bank 
    Poštanska štedionica banka
    Privredna banka Beograd 
    ProCredit Bank 
    Srpska banka 
    Univerzal banka
Sva potrebna uputstva i parametre za korišćenje usluge dobićete od službenika banke kome podnosite prijavu. Uz odštampano detaljno uputstvo za korišćenje, dobićete i SMS u kome su podaci o PIN kodu i lozinki. Budući da se radi o poverljivim podacima, preporučujemo da vaš PIN kod zapamtite, a poruku izbrišete iz telefona.
 
Dopune ostvarene putem Telenor mKartice važe 330 dana, uz dodatnih 30 dana za dopunu.

Korišćenje
Primer
Način tarifiranja
Korišćenje

Vaš kredit ili kredit nekog drugog Telenorovog korisnika dopunićete slanjem ispravno formatiranog SMS-a na broj 8484.
Specifikacija dopuna – format SMS poruke kojom se dopunjuje kredit:
1. za dopunu sopstvenog broja ukucajte:
    1 PIN IZNOS (ili) D PIN IZNOS (iznos se unosi u celobrojnoj vrednosti dinara, npr: 300, 450 ili 2300)
2. za dopunu drugog broja ukucajte:
    2 PIN brojTelefona IZNOS (ili) DPP PIN brojTelefona IZNOS ("brojTelefona" je u formatu "06xxxxxxx")
3. za dobijanje izveštaja o poslednjim transakcijama ukucajte:
    3 PIN (ili) T PIN
4. za promenu lozinke ukucajte:
    5 PIN NoviPIN NoviPIN (ili) LOZINKA PIN NoviPIN NoviPIN
5. za pomoć ukucajte:
    6 PIN (ili) POMOC PIN
6. za izbor jezika ukucajte:
    7 PIN Jezik (ili) JEZIK PIN Jezik (upišite S za srpski jezik, odnosno E za engleski jezik).

U zavisnosti od rezultata transakcije, dobićete različite SMS poruke, od toga da je dopuna uspešno izvršena do različitih obaveštenja o neuspeloj dopuni, razlozima neuspele transakcije ili promeni lozinke.
Primer

Ukoliko želite da dopunite svoj broj iznosom od 1300 dinara i vaš PIN je 1234, tada je format poruke za dopunu:
1 1234 1300
ili
D 1234 1300

Poruka se šalje na broj 8484.
Ukoliko želite da dopunite broj 063234543 iznosom 1300 dinara i vaš PIN je 1234 tada je format poruke za dopunu:
2 1234 063234543 1300
ili
DPP 1234 063234543 1300
Poruka se šalje na broj 8484.
Način tarifiranja

Prijavljivanje za uslugu je besplatno. Slanje SMS-a na broj 8484 je takođe besplatno.
  • dnevni limit je 5.000 dinara za VISA kartice odnosno 2.000 dinara za DinaCard kartice
  • mesečni limit je 15.000 dinara
  • u slučaju prekoračenja limita, korisnici će biti obavešteni odgovarajućim SMS porukama
  • korisnik je odgovoran za to da svoj PIN kod (lozinku) čuva na sigurnom mestu i ne otkriva drugima. Telenor ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe.
  • za sva obaveštenja možete se obratiti svojoj poslovnoj banci ili Telenorovom Kontakt centru na 063/9000
  • slanje poruke na broj 8484 iz romiga biće tarifirano po važećem cenovniku SMS usluga za zonu u kojoj se korisnik nalazi.