Pripejd dopune

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PLAĆANJE RAČUNA PRIPEJD DOPUNE

Share this:

 

Dopuni svoj Telenor pripejd broj


Kao Telenor pripejd korisnik koji uživa u slobodnom korišćenju najkvalitetnije mobilne mreže, imaš nekoliko načina da dopuniš kredit na svom računu u svakom trenutku. Na tebi je da izabereš onaj koji ti najviše odgovara.


Standardno važenje Telenor pripejd dopune je 60 dana, uz dodatnih 330 dana za obnovu dopune i produženje važenja pripejd SIM kartice.

 
 
Svaki put kada dopuniš kredit, važenje celokupnog kredita se produžava za novih 60 dana. Ukoliko ne uplatiš novu dopunu u periodu od navedenih 60 dana, biće ti omogućen samo dolazni saobraćaj i imaćeš dodatnih 330 dana da izvršiš dopunu kako bi tvoja kartica ostala aktivna. Kredit koji nisi potrošio u toku navedenih 60 dana se ne briše, već se blokira do naredne dopune.

Ukoliko je broj isključen zbog neblagovremene dopune (prošao je period od 60+330 dana), nepotrošeni iznos kredita zatečen na broju u momentu isključenja (diskonekcije) se briše sa pripejd računa i usled eventualne reaktivacije broja se ne vraća korisnicima.
 
 

Online dopune

 

Dopuna putem Moj Telenor aplikacije

 

Elektronske dopune na Telenor prodajnim mestima

 

Dopuna kredita na bankomatima i šalterima

 

Pošalji dopunu

 

Telenor mKartica

 

Papirni vaučeri