Pošalji dopunu

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE PLAĆANJE RAČUNA POŠALJI DOPUNU

Share this:

 

Šaljite dopunu - bilo kad, bilo gde, bilo kome!
Više ne morate da brinete da li ćete u „kritičnom“ trenutku ostati bez kredita. Bilo da ste u klubu, na utakmici, poslovnom sastanku ili u inostranstvu, svaki prijatelj koji koristi Telenor mrežu može vam poslati kredit i pomoći u nevolji.
Telenor Vam predstavlja uslugu koja pruža mnogo više mogućnosti za kreditiranje pripejd brojeva.
Pripejd i PRENESI I DOPUNI  broj je moguće kreditirati sa drugog Telenor broja. Sa postpejd broja možete poslati dopunu u iznosu od 200 do 5000 dinara po transakciji, a sa pripejd i PRENESI I DOPUNI broja u iznosu od 200 dinara po transakciji. Osim porukom, kredit je moguće poslati i pomoću specijalne JAVA aplikacije.
 
Pošaljite kredit svom detetu bez rizika da novac bude izgubljen i kontrolišite potrošnju. Sami odaberite iznos, vreme i mesto, izbegnite redove i dodatne troškove…
 
Rok važenja na ovaj način izvršenih dopuna kredita je 330 dana, uz dodatnih 60 dana za dopunu, osim za Telenor pripejd paket 200 i Regionalni tarifni paket u okviru kojih dopuna važi 60 dana, uz dodatnih 330 dana za dopunu. 
 
Za detaljnije informacije o usluzi pogledajte uputstvo u nastavku.
 

Korišćenje putem SMS-a

Korišćenje putem SMS-a 

Ukoliko Vaš telefon ne podržava Java-u (odnosno nije J2ME**) prebacivanje kredita možete ostvariti jednostvnim generisanjem klasičnog SMSa na sledeći način:

1. Za pripejd i korisnike PRENESI I DOPUNI tarifnih paketa format poruke koju je potrebno poslati na 9860 je sledeći*:

DBT 062broj iznos ili DBT 063broj iznos ili DBT 069broj iznos 

2. Za postpejd korisnike format poruke koje je potrebno poslati na 9860 je sledeći*:

KRE 062broj iznos ili KRE 063broj iznos ili KRE 069broj iznos 
Za korisnike koji za plaćanje dopune koriste DINERS karticu, umesto KRE ukucati DN.
Za korisnike koji za plaćanje dopune koriste DINERS karticu, SMS zahtev se šalje na broj 4628.

Korišćenje putem Java aplikacije

Korišćenje usluge putem JAVA aplikacije 

Ukoliko ne želite stalno da kucate poruke kako bi poslali dopunu, Telenor Vam nudi mogućnost da pomoću jednostavne JAVA aplikacije, dopunu pošaljete još brže i jednostavnije.

Da biste aplikaciju počeli da koristite, potrebno je da program preuzmete i instalirate:
 
Preuzimanje i instalacija

Slanjem SMS-a na broj 9830 sa tekstom*:

postpejd korisnici: transfer post
pripejd i korisnici PRENESI I DOPUNI tarifnih paketa: transfer pre

inicira se slanje wap puš poruke na vaš broj telefona. Nakon preuzimanja programa treba potvrdno odgovoriti na sledeća dva pitanja, kao na slici.
 
Primer
Korišćenje aplikacije
Napomena
Primer
Primer:

Ukoliko sa svog Telenor pripejd ili PRENESI I DOPUNI broja želite da pošaljete dopunu od 200 dinara na broj 0631234567, poruka treba da glasi:
DBT 0631234567 200

Ukoliko sa svog Telenor postpejd broja želite da pošaljete dopunu od 2.123 dinara na broj 062123456, poruka treba da glasi:
KRE 062123456 2123
Aplikacija će biti instalirana i aparat će vas pitati da li želite da je odmah pokrenete.

Aplikaciju je moguće preuzeti** sa Telenor wap portala wap.telenor.rs.

____________________
* Cenu za slanje SMS-a pogledati u odgovarajućem cenovniku -
** Protok podataka se naplaćuje po važećem cenovniku.

Korišćenje aplikacije
Korišćenje aplikacije 

Dopuna 

Po pokretanju aplikacije prikazaće se sledeći ekran.
Ova opcija omogućava prenos sredstava sa vašeg računa na izabrani pripejd broj. U polje broj telefona unesite pripejd broj u formatu 06xxxxxxx. Ukoliko broj nije u traženom formatu aplikacija će prikazati upozorenje i zatražiti da ponovite unos. U polje iznos dopune, unesite celobrojnu vrednost dopune. Iznos mora biti veći od 200 din i manja od maksimalno dozvoljene vrednosti. Ukoliko prekoračite dozvoljene vrednosti aplikacija će prikazati upozorenje i tražiti da ponovite unos.
Nakon potvrde unosa aplikacija će zatražiti vašu dozvolu za slanje SMS poruke i prikazati obaveštenje nakon uspešnog slanja.
Odgovor sistema će stići u vidu SMS poruke i biće smešten u inbox telefona. Nakon poslate poruke aplikacija vas vraća na predhodnu formu, odakle možete da izvršite narednu dopunu.

Pomoć 

Za kratak opis funkcionisanja aplikacije izaberite opciju Help kao na slici.
Izborom opcije nazad vraćate se na predhodnu formu.

Izlaz iz aplikacije 

Za izlaz iz aplikacije izaberite opciju Exit.
Napomena
Napomena: za pripejd i korisnike PRENESI I DOPUNI tarifnih paketa moguće je izvršiti jednu transakciju od 200 dinara u vremenskom periodu od 24 časa. Takođe, broj koji je na ovaj način kreditiran nema mogućnost korišćenja usluge "Pošalji dopunu" sve do uplate kredita standardnom dopunom. Za Postpejd korisnike iznos se kreće u granicama od 200 do 5000 dinara po transakciji i limitiran je na mesečnom nivou. Ukupan iznos kreditiranja sa Postpejd broja u jednom mesečnom obračunskom periodu ne može biti veći od polovine prosečnog iznosa mesečnih računa u periodu od 6 meseci, odnosno perioda od aktivacije, ako je korisnik aktivan kraće od 6 meseci.

____________________
* Cenu za slanje SMS-a pogledati u odgovarajućem cenovniku -
** J2ME - Java 2 Platforma Mikro Izdanje aplikacije namenjene mobilnim telefonima i PDA uređajima. Da bi ste bili sigurni da li Vaš aparat podržava J2ME savetujemo da pogledate korsničko uputstvo za aparat.