Kratki kodovi

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE KRATKI KODOVI

Share this:

 

Postpejd


 
Upit stanja preko USSD koda

*311#

Upit stanja preko koda *311# je jednostavan način dobijanja informacija trenutnom o stanju na postpejd računu. Korišćenje usluge je jednostavno: Unosom *311# a zatim pritiskom na taster zelena slušalica ili OK dobija se povratna informacija sa trenutnim stanjem. U zavisnosti od tarifnog paketa moguće je dobiti informaciju o preostalim besplatnim minutima i porukama, preostalom iznosu ili samo iznos trenutnog stanja.  *312# - engleska verzija upita
 
Detalji računa preko USSD koda

*411#

Kod *411# omogućava proveru detalja računa. Informacija o tarifnom paketu koji se prikazuje trenutno na ekranu aparat (USSD odgovor). Nakon par sekundi se dobija poruku sa sledećim podacima: iznos poslednjeg računa, iznos ukupnog dugovanja, poziv na broj za poslednji račun i tekući račun (SMS odgovor).
 
 

Pripejd


 
Trenutni iznos kredita

*121#

Unosom koda *121# i pritiskom na taster zelena slušalica ili OK dobija se povratna informacija o trenutnom iznosu kredita, kao i rokovima za dopunu.

*131*1# 

Unosom koda *131*1# i pritiskom na taster zelena slušalica ili OK dobija se povratna informacija o trenutnom iznosu kredita, rokovima važenja pripejd dopune i SIM kartice.

*131*2#

Unosom koda *131*2# i pritiskom na taster zelena slušalica ili OK dobija se pregled preostalih minuta, megabajta i SMS poruka iz aktivnih promocija.

 
Pozovi me 

*321*željeni_broj#

Sa manje od 15 dinara na računu, pripejd korisnik može poslati besplatno obaveštenje drugom Telenorovom korisniku. 

 
Dopuna kredita preko USSD servisa u roaming-u

*912*

Unosom koda *912*broj vaučera# i pritiskom na taster zelena slušalica ili OK pripejd korisnici imaju mogućnost da unesu kupljeni vaučer.
 
 
Kombinuj
 
Trenutno stanje na računima

*122#

Unosom koda *122# i pritiskom na taster zelena slušalica ili OK dobija se informacija o preostalom iznosu vaše mesečne pretplate i trenutnom stanju vaših dopuna. Pozivanje koda *122# je besplatno. 
 
Pozovi me 

*321*željeni_broj#

Korisnici Kombinuj tarifnih paketa mogu koristiti uslugu Pozovi me pod istim uslovima kao pripejd korisnici.

 
Dopuna kredita preko USSD servisa u roaming-u

*912*

Korisnici Kombinuj tarifnih paketa mogu koristiti ovu uslugu pod istim uslovima kao pripejd korisnici.
 
 
 
Svi gore navedeni kodovi su besplatni i u romingu.