PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE INTERNET TELENOR M@IL

Share this:

 

Svojim korisnicima Telenor je obezbedio sanduče za elektronsku poštu na svom serveru i ličnu adresu koja sadrži broj mobilnog telefona.
Krajnje jednostavno za korišćenje i lako za pamćenje. Bez troškova oko prijavljivanja kod Internet provajdera i uplaćivanja sati.
 
Adresa
 
E-mail adresa je u formatu korisnicko_ime@telenormail.rs
U zavisnosti da li posedujete 063, 062 ili 069 pretplatnički broj format korisničkog imena se menja na sledeći način:
Korisnici sa 063 pretplatničkim brojem nemaju prefix u korisničkom imenu (na primer, ako je Vaš broj 063123456, onda je Vaša e-mail adresa 123456@telenormail.rs).
Korisnici sa 062, odnosno 069 pretplatničkim brojem imaju prefix (na primer, ako je Vaš broj 062123456 onda je Vaša e-mail adresa 62123456@telenormail.rs).
 
Pristup
 
Sa bilo koje tačke Interneta mogu Vam se slati e-mail poruke na ovu adresu, a Vi ih možete čitati direktno na svom mobilnom telefonu, na bilo kom mestu koje je pokriveno Telenor mrežom - na putu, na sastanku, van kancelarije, u bilo koje vreme. Nema uzaludnog čekanja neke važne poruke, nema vezanosti za računar i kancelariju. Poruke možete čitati uz pomoć e-mail aplikacije na telefonu ili ih naći na adresi www.telenormail.rs.
 
Na isti način možete i slati e-mail poruke. Bilo kad, bilo gde!

 

Napomena

Od 21.10.2016. servis Telenor Mail biće ukinut. Preporučujemo da do tog datuma sačuvate važne imejlove i kontakte, kao i da obavestite Vaše prijatelje i poslovne partnere o promeni.


 
Aktivacija
Dodatne informacije
Aktivacija
Aktivacija i podešavanje
 
Da bi aktivirali ovu uslugu iz paketa multimedijalnih usluga, pošaljite na broj 9848 SMS poruku u formatu:

EMA lozinka
 
Na pr.: "EMA pass123" i time ste se prijavili za korišćenje svog mailbox-a i odredili svoju lozinku ("pass123"). Krajnje je jednostavna i izmena lozinke – samo pošaljite istu poruku sa drugom lozinkom. Lozinka mora biti dužine između 5 i 8 znakova, pri čemu su dozvoljeni znaci sva slova engleske abecede i cifre (0 - 9). Naša specijalna slova (š,ć,č,đ,ž) i znaci interpunkcije - nisu dozvoljeni. U okviru lozinke se pravi razlika između malih i velikih slova. Ako je prijava uspešna dobićete poruku: "Postovani, Vas zahtev je uspesno izvrsen."
 
Za korišćenje ove usluge potrebno je da imate telefon koji podržava prijem i slanje e-mail poruka, podešene parametre za GPRS i za e-mail, i naravno, aktiviran GPRS. Prilikom aktivacije servisa biće vam poslata automatska konfiguraciona poruka za e-mail. Ostala podešavanja možete pronaći ovde.
 
Parametri email naloga:
E-mail adresa: GSM_broj@telenormail.rs
Korisničko ime: GSM_broj*
Lozinka: Lozinka definisana prilikom aktivacije
POP3 server: pop3.telenormail.rs
SMTP server: smtp.telenormail.rs
Webmail server: www.telenormail.rs
 
* Korisnici sa 063 pretplatničkim brojem nemaju prefix u korisničkom imenu (na primer, ako je Vaš broj 063123456, onda je Vaše korisničko ime 123456).
Korisnici sa 062, odnosno 069 pretplatničkim brojem imaju prefix (na primer, ako je Vaš broj 062123456 onda je Vaše korisničko ime 62123456).

Dodatne informacije
 Veličina
 
Maksimalna veličina mailbox-a je 50MB. Maksimalna veličina pojedinačne poruke je 5MB.
 
Cena
 
Ova usluga je besplatna i dostupna svim Telenor korisnicima koji imaju aktiviranu uslugu GPRS. Usluga se ne naplaćuje dodatno, tarifira se samo ostvareni GPRS saobraćaj.
 
Napomena: GPRS usluga je aktivirana svim pripejd i svim postpejd fizičkim licima. Postpejd pravnim licima se aktivira na zahtev.