PRIVATNI KORISNICI USLUGE OSTALE USLUGE INTERNET BLACKBERRY® INTERNET SOLUTION CENOVNIK

Share this:


Pretplata za BlackBerry® uslugu naplaćivaće se kao dodatna pretplata na vaš postojeći tarifni paket:

BlackBerry® Internet Solution
Mesečna pretplata (RSD) 1.308,00
Saobraćaj uključen u pretplatu (MB) 30 MB
Cena prekoračenja saobraćaja prema tarifnom paketu

PDV je uračunat u cenu. 
Saobraćaj uključen u pretplatu može se koristiti za prijem i slanje elektronske pošte i pretraživanje Interneta.
 
 
Roming
Korisnici imaju mogućnost da aktiviraju tarifini dodatak koji im omogućava korišćenje BlackBerry usluge po povoljnijim uslovima dok su u inostranstvu. Uz dodatnu pretplatu od 588,82 dinara, korisnici dobijaju popust od 20% na GPRS saobraćaj utrošen korišćenjem ove usluge u roamingu.
 
Pretplata za BlackBerry® roaming 598,80
Popust na GPRS saobraćaj 20%
PDV je uračunat u cenu.
 
 
Aktivacija:
Za aktiviranje dodatka za pretplatničke brojeve u vlasništvu fizičkih lica potrebno poslati SMS poruku sadržaja BB na broj 9000.
 
Deaktivacija:
Korisnik koji ne želi više da koristi tarifni dodatak mora ga deaktivirati. Deaktivacija se obavlja slanjem SMS poruke sadržaja BB stop na broj 9000.
 
Ostali uslovi korišćenja:
Osnovna jedinica za tarifiranje roaming GPRS saobraćaja za BlackBerry uslugu je 100 KB.
 
Bez obzira na to kog dana u toku meseca aktivira dodatak, korisnik dobija popust na saobraćaj za ceo mesec u kojem je aktiviran dodatak i naplaćuje mu se pun iznos mesečne pretplate.
 
Kada deaktivira dodatak, korisnik neće imati popust na saobraćaj za ceo mesec u kojem je izvršena deaktivacija i za taj mesec mu neće biti naplaćena mesečna pretplata.
 
Korisnik u toku jednog meseca ima pravo na po jednu aktivaciju i deaktivaciju BlackBerry roaming dodatka.
 
 
Cene smart telefona
 
BlackBerry® smart telefone možete kupiti po subvencionisanim cenama uz ugovornu obavezu na tarifni paket i BlackBerry uslugu u trajanju od 12 meseci ili 24 meseca.