Menu
 

Zahtev za ostvarivanje prava lica na koje se podaci o ličnosti odnose na pristupKorisnici fizička lica, imaju pravo da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na pristup, na osnovu člana 26. Zakona o zaštiti Podataka Ličnosti („Službeni glasnik RS“ broj  87/2018). 
Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka ličnosti korisnik može podneti u najbližem predstavništvu kompanije Telenor.

Formu zahteva možete pronaći ovde.

Telenor pruža informacije u vezi sa ostvarivanjem prava iz člana 26. zakona bez naknade. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, Telenor može da:
  • naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu;
  • odbije da postupi po zahtevu.