Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom ličnih podataka

Share this:

Menu

Share this:

 
Korisnici fizička lica, imaju pravo da podnesu zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka ličnosti, na osnovu člana 24. Stav 1 Zakona o Zaštiti Podataka Ličnosti (Službeni glasnik RS br 97/08 i 104/09). 

Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka ličnosti korisnik može podneti u najbližem predstavništvu kompanije Telenor ili proslediti poštom na adresu Omladinskih brigada 90, 11000 Beograd.

Forma zahteva je definisana na sajtu Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, a korisnik je može i ručno napisati, u skladu sa potrebnim informacijama iz zahteva.

Ovakva Specifikacija se može izdati za 365 dana unazad (366 dana ukoliko je prestupna godina).