Viber

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE APLIKACIJE VIBER

Share this:

 

Želiš uvek da budeš u kontaktu sa prijateljima i porodicom, i najradije to postižeš koristeći Viber? 


Od sada uz Viber dodatak dobijaš 2GB internet saobraćaja isključivo za korišćenje ove aplikacije, koje možeš da iskoristiš u periodu od 30 dana.


Prva aktivacija je besplatna, a prilikom aktivacije prihvataš uslove korišćenja. Aplikacija je dostupna na Android, iOS i Windows operativim sistemima. Ukoliko se nalaziš u romingu, potrošeni internet saobraćaj za korišćenje Vibera biće naplaćen prema roming tarifnom paketu i količini prenetog saobraćaja.


 

Cena i kako aktivirati?

 


Viber aplikacija je dostupna za sve korisnike putem Moj Telenor aplikacije ili portala i važi 30 dana od dana aktivacije. Aktivacija Vibera kao tarifnog dodatka se naplaćuje u iznosu od 95 RSD sa porezom.


Ukoliko si korisnik Prenesi Play+ ili Premium+ paketa u okviru Moj Telenor aplikacije ili portala možeš da se odlučiš za Viber i koristiš ga bez dodatne nadoknade.


Aktivirani dodatak se automatski obnavlja svakog meseca, a u svakom trenutku možeš da se odjaviš putem  Moj Telenor aplikacije ili portala.


Cena usluge: 95 RSD mesečno, ili 30 dana od dana aktivacije.


Uslovi korišćenja

 
 

Aktiviraj Viber putem