Društvene mreže

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE APLIKACIJE DRUŠTVENE MREŽE

Share this:

 

Pristup Facebook, WhatsApp i Twitter društvenim mrežama

 
Društvene mreže je mesečni dodatak koji omogućava postpejd korisnicima (fizičkim licima) pristup Facebook, Twitter i WhatsApp društvenim mrežama uz neograničen internet saobraćaj po ceni od 195 dinara mesečno*.
 

 
 
 

Prva aktivacija besplatna

 
Prva aktivacija tarifnog dodatka "Društvene mreže" je besplatna za postpejd korisnike, a Facebook, Twitter i WhatsApp servisi se mogu koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije, nakon čega se tarifni dodatak naplaćuje u iznosu od 195 dinara sa porezom.
 
 
 

Cena i kako aktivirati?

 

Prva aktivacija servisa "Društvene mreže" kao tarifnog dodatka je besplatna za postpejd korisnike, a servis se može koristiti u promotivnom periodu od 30 dana od datuma aktivacije. Ukoliko korisnik ne deaktivira servis pre isteka roka od 30 dana promotivnog perioda, korisniku će nakon toga korišćenje servisa biti naplaćeno za tekući mesec.


U slučaju da postpejd korisnici žele da prestanu sa korišćenjem servisa "Društvene mreže", u obavezi su da servis deaktiviraju preko istih kanala preko kojih su izvršili aktivaciju servisa. Prethodna pravilna aktivacija "Društvene mreže" servisa je neophodan korak kako bi korisnik koristio servis, i kako se internet saobraćaj ne bi naplaćivao. Aktivacija servisa je isključiva odgovornost samog korisnika. Usluga je besplatna.


Uslovi korišćenja

 
 

Aktiviraj servis putem