Društvene mreže

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI USLUGE APLIKACIJE DRUŠTVENE MREŽE

Share this:

 

Pristup Facebook, WhatsApp i Twitter društvenim mrežama

 
Facebook, WhatsApp i Twitter su prve stvari koje proveravaš kad se probudiš? Onda je mesečni dodatak Društvene mreže kao stvoren za tebe! Ovaj dodatak postpejd korisnicima (fizičkim licima) omogućava pristup navedenim društvenim mrežama, uz neograničen internet saobraćaj samo za ove apliakcije, po ceni od 195 dinara mesečno*.
 

 
 
 

Prva aktivacija besplatna

 
Prva aktivacija tarifnog dodatka "Društvene mreže" je besplatna za postpejd korisnike, a Facebook, Twitter i WhatsApp servisi se mogu koristiti u periodu od 30 dana od datuma aktivacije. Nakon isteka ovog perioda tarifni dodatak naplaćuje u iznosu od 195 dinara sa porezom.

Ukoliko korisnik ne deaktivira dodatak pre isteka 30 dana promotivnog perioda, korišćenje dodatka će nakon toga biti naplaćeno za tekući mesec.
 
 
 

Cena i kako aktivirati?

 

Ukoliko si korisnik Prenesi Play+ ili Premium+ paketa, u okviru Moj Telenor aplikacije ili portala možeš da se odlučiš za Društvene mreže kao dodatak koji možeš da koristiš bez dodatne nadoknade u okviru paketa.


U slučaju da želiš da prestaneš sa korišćenjem servisa "Društvene mreže", deaktivacija mora da se izvrši putem istih kanala preko kojih je dodatak aktiviran.


Uslovi korišćenja

 
 

Aktiviraj putem