Menu
 
Pretplata sa telefonom na rate
Pretplata sa telefonom
Pretplata bez telefona
Pretplata sa telefonom na rate

Total 2

2 GB 


+2 aplikacije iz ponude

(maksimalno 1 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
2049 RSD/mes.


1599 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 4

4 GB 


+3 aplikacije iz ponude

(maksimalno 2 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
2549 RSD/mes.


1999 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 8

8 GB 


+4 aplikacije iz ponude

(maksimalno 3 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
2949 RSD/mes.


2299 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 15

15 GB 


+5 aplikacija iz ponude

(maksimalno 4 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
3349 RSD/mes.


2599 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 30

30 GB 


+5 aplikacija iz ponude

apps

Neograničeni

minuti i poruke
4049 RSD/mes.


3199 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Pretplata sa telefonom

Total 2

2 GB 


+2 aplikacije iz ponude

(maksimalno 1 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
2049 RSD/mes.


1999 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 4

4 GB 


+3 aplikacije iz ponude

(maksimalno 2 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
2549 RSD/mes.


2499 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 8

8 GB 


+4 aplikacije iz ponude

(maksimalno 3 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
2949 RSD/mes.


2899 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 15

15 GB 


+5 aplikacija iz ponude

(maksimalno 4 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
3349 RSD/mes.


3299 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 30

30 GB 


+5 aplikacija iz ponude

apps

Neograničeni

minuti i poruke
4049 RSD/mes.


3999 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Prenesi 100250 MB 100 minuta

100 SMS
849 RSD/mes.


799 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Prenesi 250

500 MB 


+1 aplikacija iz

osnovne ponude

apps

250 minuta

Neograničeno SMS
1449 RSD/mes.


1399 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Pretplata bez telefona

Total 2

2 GB 


+2 aplikacije iz ponude

(maksimalno 1 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
2049 RSD/mes.


1599 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 4

4 GB 


+3 aplikacije iz ponude

(maksimalno 2 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
2549 RSD/mes.


1999 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 8

8 GB 


+4 aplikacije iz ponude

(maksimalno 3 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
2949 RSD/mes.


2299 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 15

15 GB 


+5 aplikacija iz ponude

(maksimalno 4 premium)
apps
Neograničeni

minuti i poruke
3349 RSD/mes.


2599 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Total 30

30 GB 


+5 aplikacija iz ponude

apps

Neograničeni

minuti i poruke
4049 RSD/mes.


3199 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Prenesi 100250 MB 100 minuta

100 SMS
849 RSD/mes.


649 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Prenesi 250

500 MB 


+1 aplikacija iz

osnovne ponude

apps

250 minuta

Neograničeno SMS
1449 RSD/mes.


999 RSD/mes.
*uz aktiviran e-račun


 


Dodatne informacije o paketima

 
 

Razgovaraj i koristi internet bez brige o prekoračenju i uvećanom računu, jer potrošnja izvan paketa nije moguća. Plati uvek isti račun!

 
 

 
 

Uporedi sve pakete iz ponude

 

Tarifni paket


Internet

Minuti i SMS

Aplikacije po izboru

Pretplata bez telefona

sa uračunatim popustom uz e-račun

Pretplata sa telefonom

sa uračunatim popustom uz e-račun

Sa telefonom na rate

sa uračunatim popustom uz e-račun

Prenesi 100

250 MB

100 min

100 SMS

- 649 RSD 799 RSD

-

Prenesi 250

500 MB

250 min

neograničeno SMS

1 aplikacija

iz osnovne ponude

999 RSD 1.399 RSD

-

Total 2

2 GB

Neograničeni

min & SMS

2 aplikacije

(maksimalno 1 premium)

1.599 RSD 1.999 RSD 1.599 RSD

Total 4

4 GB

Neograničeni

min & SMS

3 aplikacije

(maksimalno 2 premium)

1.999 RSD 2.499 RSD 1.999 RSD

Total 8

8 GB

Neograničeni

min & SMS

4 aplikacije

(maksimalno 3 premium)

2.299 RSD 2.899 RSD 2.299 RSD

Total 15

15 GB

Neograničeni

min & SMS

5 aplikacija

(maksimalno 4 premium)

2.599 RSD 3.299 RSD 2.599 RSD

Total 30

30 GB

Neograničeni

min & SMS

5 aplikacija

iz celokupne

ponude

3.199 RSD 3.999 RSD 3.199 RSD
 
 
 
 
 


Ukoliko već imaš ugovor u Telenoru, a želiš da postaneš korisnik novih tarifnih paketa, promeni svoj paket lako putem aplikacije Moj Telenor.


 

 


 
 
 
 

Start

Paketi za osobe sa invaliditetom

Stari tarifni paketi