Webshop opste informacije

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PONUDA MOBILNI UREĐAJI WEBSHOP OPSTE INFORMACIJE

Share this:

 
Za kupovinu putem Web shop-a neophodno je da vaš Internet browser (Google chrome, Internet Explorer, Opera, Firefox...) prihvata cookies što je omogućeno standardnim (početnim) podešavanjem browsera. 

Da bismo uspešno obradili Vašu kupovinu potrebno je da unesete tačne podatke o imenu i prezimenu, JMBG-u, kontakt telefonu i adresi. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu. Trenutni status kupovine možete da proverite putem linka dobijenog u potvrdnom mejlu nakon kreirane transakcije.

Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko niste izrazili saglasnost za navedeno. Vaši podaci sa platne kartice nisu dostupni Telenoru u toku kupovine već samo procesoru platnih kartica: Banca Intesa za VISA i MasterCard platne kartice.

Ukoliko želite da odustanete od narudžbenice/rezervacije to može učiniti putem putem linka dobijenog u potvrdnom mejlu nakon kreirane transakcije.

 

Uputstvo za online kupovinu

 

Kupovina putem internet prodavnice odvija se u tri jednostavna koraka:1. Kreiranje narudžbenice


Proces naručivanja razlikuje se u zavisnosti od vrste proizvoda. Iz tog razloga, u daljem tekstu su navedena detaljna uputstva za naručivanje za svaku grupu proizvoda.


2. Plaćanje


Način plaćanja zavisi od vrste proizvoda/usluge, i to je moguće učiniti na sledeće načine:
 • Pouzećem (prilikom isporuke/preuzimanja)
 • Uz mesečni račun 
 • Platnim karticama, 
 • Na rate Telenor banke

U zavisnosti od izbora načina plaćanja i tipa proizvoda/usluge, važe sledeća pravila:

Plaćanje pouzećem:
Podrazumeva gotovinsko plaćanje prilikom preuzimanja porudžbine.
Na ovaj način se mogu platiti svi proizvodi osim pripejd dopune i pripejd internet dopune.

Plaćanje uz mesečni račun: 
Uz prvi mesečni račun možete da platite ceo iznos uređaja, ukoliko se porudžbina odnosi na potojeći postpejd broj.
U slučaju da kreirate porudžbinu uz postojeći postpejd broj, koji je u našoj mreži duže od šest meseci, možete da odaberete otplatu uređaja na 6 mesečnih rata, koje će biti naplaćene uz mesečne račune.
Ukoliko se odlučite za kupovinu uređaja po punoj ceni, iznos rate biće obračunat uz  sledećih 12 ili 24 mesečnih računa. (link za detalje o kosmos kupovini na telenor rate)

Plaćanje platnim karticama:
Telenor Internet prodavnica prihvata VISA i MasterCard platne kartice koje su izdate u Srbiji i koje su od banke izdavaoca odobrene za plaćanje preko Interneta. Ukoliko niste sigurni da li vaša platna kartica podržava ovu opciju, molimo vas da to proverite sa bankom izdavaocem kartice. Sredstva na računu korisnika se rezervišu tokom procesa kreiranja narudžbenice, dok se račun korisnika tereti tek nakon uručenja pošiljke.

Plaćanje uređaja na rate Telenor banke:
Detalje o ovom načinu kupovine možete da vidite na stranici - plati na rate bez kamate.


3.Dostava


Dostava je moguća na dva načina:


Isporuka na odabranoj adresi: 

Prilikom odabira adrese za dostavu, možete uneti adresu iz lične karte ili drugu, u zavisnosti od toga gde se nalazite u periodu isporuke (Kurirska služba vrši dostavu radnim danima od 9:00 do 17:00h, uz prethodnu najavu putem kontakt telefona koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine).  Isporuka je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju da se radi o proizvodu koji je u predprodaji ili trenutno nije raspoloživ (rezervacija proizvoda), korisnik će naknadno biti obavešten o rokovima dosatve.

Radi zaštite pretplatnika, identifikacija će se potvrditi uvidom u osnovni identifikacioni dokument (važeća lična karta) prilikom preuzimanja porudžbine. Bez napred opisanog uvida, kurir ne može uručiti pošiljku.


Isporuka u nekoj od naših poslovnica :

Ukoliko se odlučite za preuzimanje telefona u našoj poslovnici, nakon potvrde poridžbine, svi detalji transakcije stići će putem e-maila (koji unosite u procesu poručivanja). U slučaju da telefon duže vreme nije raspoloživ za preuzimanje, zadržavamo pravo da Vas kotaktiramo putem e-maila ili broja  telefona koji ste upisali prilikom kreiranja porudžbine.

Preuzimanje pošiljke može da izvrši isključivo vlasnik, uz važeću ličnu kartu.

U cilju validacije podataka koje je Kupac naveo, svaka porudžbina se pre dalje obrade proverava. Telenor zadržava pravo pozivanja korisnika na kontakt telefon koji je naveo u cilju provere podataka. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti, Telenor zadržava pravo otkazivanja narudžebenice o čemu će Kupac biti obavešten putem emaila koji je naveo prilikom kreiranja porudžbine. 

U slučaju kupovine onlajn dopune, ne vrši se dostava, već se iznos dopune automatski dodaje na vaš račun.


 

Uputstvo za naručivanje mobilnog uređaja uz ugovornu obavezu

Uputstvo za naručivanje Telenor postpejd interneta

Uputstvo za kupovinu pripejd ili kombinuj dopune

Uputstvo za kupovinu pripejd internet dopune

 

Uslovi korišćenja usluge webshop

 

Uslovima korišćenja usluge Telenor Web shop (dalje u tekstu: „Telenor Web Shop“) su definisana pravila koja omogućuju korisnicima ove usluge (dalje u tekstu: “Korisnik“) kupovinu mobilnih telefona, dodatne opreme, prepaid dopuna, internet modema i usluga (dalje u tekstu: “Proizvodi“ odnosno “Usluga“). Uslovima korišćenja Telenor Web shopa (u daljem tekstu: „Uslovi“) precizirane su i posledice koje snose Telenor i Korisnik, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila.


Telenor zadržava pravo promene Uslova korišćenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega Korisnike upućujemo da pre svake kupovine provere informacije u vezi Uslova korićenja.Privatnost podataka


Da bismo uspešno obradili Vašu kupovinu potrebno je da unesete tačne podatke o imenu i prezimenu, JMBG-u, kontakt telefonu, email adresi i adresi prebivališta. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu. Trenutni status kupovine možete da proverite putem linka iz potvrdnog mejla dostavljenog nakon potvrđene kupovine.Vaši lični podaci se koriste isključivo u svrhu realizacije kupovine putem Telenor Web Shop-a. Prihvatanjem ovih Uslova izražavate svoju saglasnost da Vaši lični podaci iz prethodnog stava ovih Uslova budu korišćeni i obrađivani od strane Telenora i/ili lica zadužena za realizaciju kupovine, u navedenu svrhu. Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko niste izrazili saglasnost za navedeno.Zaštita poverljivih podataka o transakciji


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićnoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Opšti uslovi kupovine

Obaveštavanje

Opšti uslovi kupovine pripejd dopuna

 

Raskidi ugovora - rok od 14 dana

 

Ovo poglavlje se primenjuje samo u slučaju online kupovine od strane fizičkog lica.

 • Pravo na odustanak od naručene kupovine tj. zaključenog ugovora po kom osnovu je pribavio  Proizvod i/ili Uslugu pripada isključivo online Korisnicima, pod uslovima navedenim u nastavku ovog poglavlja.
 • U slučaju odustanka od ugovora u skladu sa članom 35. Zakona o zaštiti potrošača RS, svi kupljeni Proizvodi moraju biti vraćeni u originalnoj ambalaži, uz pripadajuću dokumentaciju, na adresu Telenor d.o.o. Beograd, Zemunska 174 Dobanovci, sa napomenom ’’Za STO’’.
 • Troškove povraćaja Proizvoda snosi Korisnik. Korisnik je obavezan dostavljeni Proizvod vrati u stanju u kojem mu je isti dostavljen i u originalnom pakovanju (trgovačko pakovanje u kojem je roba dostavljena). Ukoliko se ustanovi da je Proizvod oštećen nepažljivim rukovanjem, da se ne nalazi uoriginalnom pakovanju (što uključuje i da je zaštitna folija displeja skinuta ili oštećena) i/ili da paket nije kompletan, povraćaj neće biti obavljen a Proizvod će biti vraćen na adresu Korisnika. 
 • Pravo na odustanak od ugovora Korisnik može da ostvari u roku od 14 dana od dana preuzimanja Proizvoda, odnosno potpisivanja Ugovora/Aneksa o pružanju usluga. U navedenom roku je potrebno da Korisnik pošalje Telenoru „Obrazac za odustanak’’ koji mu se dostavlja uz Pošiljku (Obaveštenje i Obrascem za odustanak) na adresu: Telenor d.o.o. Beograd, Dobanovci, ul. Zemunska br. 174, sa napomenom „Za STO“.
 • Otkazivanje kupovine korisnik može da učini tako što će pristupiti mejlu koji je dobio prilikom kreiranja porudžbine. U telu mejla, nalazi se link za proveru statusa i otkazivanje. Klikom na ovaj link, na dnu stranice biće prikazana opcija „Način za otkazivanje kupovine“ gde je potrebno odabrati ili uneti razlog otkazivanja, nakon čega će dobiti e-mail potvrdu o otkazivanju.
 • Povraćaj Proizvoda u roku u kome se Ugovor/Aneks može jednostrano raskinuti smatra se blagovremenim odustankom od ugovora. Telenor će najkasnije u roku od 14 dana od prijema popunjenog Obrasca za odustanak Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu ugovora/aneksa.
 • U slučaju odustanka pretplatničkog ugovora u smislu prethodnog stava, Korisniku će biti naplaćeni troškovi saobraćaja ostvarenog tokom 14 dana kao i deo pretplate. Obaveštenje sa Obrascem za odustanak, Korisniku se dostavlja uz prateću dokumentaciju i Proizvod.
 • Telenor neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za Korisnika ili treća lica usled:
 • zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja Proizvoda i/ili Usluga,
 • neautoriziranog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja jee povezana sa takvim korišćenjem,
 • upotrebe ili zloupotrebe korišćenja Usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog u Telenoru.
 

Korisnik prihvata ove Uslove korišćenja klikom na polje "Pročitao/la sam i prihvatam Uslove korišćenja usluge Telenor Web shop".

 
 
 

Kupovina na rate

Kreditni biro