Webshop opste informacije

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PONUDA MOBILNI UREĐAJI WEBSHOP OPSTE INFORMACIJE

Share this:

 
Za kupovinu putem Web shop-a neophodno je da vaš Internet browser (Internet Explorer, Opera, Firefox...) prihvata cookies što je omogućeno standardnim (početnim) podešavanjem browsera. 
 
Da bismo uspešno obradili Vašu kupovinu potrebno je da unesete tačne podatke o imenu i prezimenu, JMBG-u, kontakt telefonu i adresi. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu. Trenutni status kupovine možete da proverite putem linka dobijenog u potvrdnom mejlu nakon kreirane transakcije.
 
Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko niste izrazili saglasnost za navedeno. Vaši podaci sa platne kartice nisu dostupni Telenoru u toku kupovine već samo procesoru platnih kartica: Banca Intesa za VISA i MasterCard platne kartice.
 
Nakon obrade podataka iz narudžbenice u Kreditnom birou korisnik će biti obavešten o ishodu provere. Ukoliko željeni model aparata trenutno nije raspoloživ na zalihama narudžbenica prelazi u status rezervacije koja će biti realizovana odmah po pristizanju aparata. Ukoliko korisnik u međuvremenu želi da odustane od narudžbenice/rezervacije to može učiniti putem putem linka dobijenog u potvrdnom mejlu nakon kreirane transakcije ili pozivom korisničkog centra (063 9000).

 

Uputstvo za online kupovinu

 

Kupovina preko Web shopa odvija se u tri jednostavna koraka:

1. Kreiranje narudžbenice 


Proces naručivanja razlikuje se u zavisnosti od vrste proizvoda. Iz tog razloga, u daljem tekstu su navedena detaljna uputstva za naručivanje za svaku grupu proizvoda.

2. Plaćanje 


Izbor plaćanja se vrši u poslednjem koraku procesa naručivanja. Moguće je platiti platnim karticama, pouzećem i kroz prvi mesečni račun na 6 mesečnih rata, pri čemu važe sledeća pravila:

Plaćanje platnim karticama: Telenor Web shop prihvata VISA i MasterCard platne kartice koje su izdate u Srbiji i koje su od banke izdavaoca odobrene za plaćanje preko Interneta. Ukoliko niste sigurni da li vaša platna kartica podržava ovu opciju, molimo vas da to proverite sa bankom koja je karticu izdala. Sredstva na računu korisnika se rezervišu tokom procesa kreiranja narudžbenice, dok se račun korisnika tereti tek nakon uručenja pošiljke.


     - Plaćanje pouzećem: Plaćanje pouzećem podrazumeva gotovinsko plaćanje kuriru prilikom preuzimanja pošiljke.

     - Pouzećem se mogu platiti svi proizvodi osim pripejd dopune i pripejd internet dopune.

Plaćanje na rate kroz mesečni računPlaćanje na 6 rata koje su iskazane kroz Telenor postpejd račun za sve telefone čija je cena uz određeni paket preko 120 dinara. Plaćanje na rate preko internet prodavnice omogućeno je postojećim Korisnicima koji imaju uredna plaćanja duže od 6 meseci.

3. Dostava


Ukoliko željeni model aparata trenutno nije raspoloživ na zalihama narudžbenica prelazi u status rezervacije koja će biti realizovana odmah po pristizanju aparata. Ukoliko korisnik u međuvremenu želi odustati od narudžbenice/rezervacije to može učiniti putem linka iz potvrdnog mejla dostavljenog nakon kreiranja narudžbenice.

do 3 radna dana od trenutka odobrenja narudžbenice


do 30 dana ukoliko se radi o proizvodu koji je u pristizanju ili trenutno nije raspoloživ u online prodavnici (rezevacija proizvoda). Ukoliko je poručeni proizvod trenutno nije raspoloživ korisnik će biti obavešten u najkraćem roku.


U cilju validacije podataka koje je Kupac naveo prilikom kreiranja narudžbenice, svaka se pre dalje obrade proverava. Telenor zadržava pravo pozivanja korisnika na kontakt telefon koji je naveo u cilju provere podataka. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti, Telenor zadržava pravo otkazivanja narudžebenice o čemu će Kupac biti obavešten putem emaila koji je naveo prilikom registracije/kupovine. 


U slučaju kupovine onlajn dopune, ne vrši se dostava, već se iznos dopune automatski dodaje na vaš račun.


Isporuka Proizvoda moguća je isključivo na teritoriji Republike Srbije. Telenor se obavezuje da će kupljenu robu dostaviti Korisniku na adresu koju je uneo u procesu kupovine u roku:


Radi zaštite pretplatnika, identifikacija pretplatnika koji kupi uređaj i/ili uslugu preko e-shopa (u kom slučaju mu se dostavlja pretplatnička dokumentacija i/ili uređaj putem kurirske službe) će se potvrditi uvidom u osnovni identifikacioni dokument (važeća lična karta ili važeći biometrijski pasoš). Bez napred opisanog uvida, kurir ne može uručiti pošiljku.

 

Uputstvo za naručivanje mobilnog uređaja uz ugovornu obavezu

 

Uputstvo za naručivanje Telenor postpejd interneta

 

Uputstvo za kupovinu pripejd ili kombinuj dopune

 

Uputstvo za kupovinu pripejd internet dopune

 
 

Uslovi korišćenja usluge webshop

 

Uslovima korišćenja usluge Telenor Web shop (dalje u tekstu: „Telenor Web Shop“) su definisana pravila koja omogućuju korisnicima ove usluge (dalje u tekstu: “Korisnik“) kupovinu mobilnih telefona, dodatne opreme, prepaid dopuna, internet modema i usluga (dalje u tekstu: “Proizvodi“ odnosno “Usluga“). Uslovima korišćenja Telenor Web shopa (u daljem tekstu: „Uslovi“) precizirane su i posledice koje snose Telenor i Korisnik, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila.

 

Telenor zadržava pravo promene Uslova korišćenja, shodno novim elementima ponude i/ili zakonske regulative, zbog čega Korisnike upućujemo da pre svake kupovine provere informacije u vezi Uslova korićenja.

 

Privatnost podataka

 

Da bismo uspešno obradili Vašu kupovinu potrebno je da unesete tačne podatke o imenu i prezimenu, JMBG-u, kontakt telefonu, email adresi i adresi prebivališta. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu. Trenutni status kupovine možete da proverite putem linka iz potvrdnog mejla dostavljenog nakon potvrđene kupovine.

 

Vaši lični podaci se koriste isključivo u svrhu realizacije kupovine putem Telenor Web Shop-a. Prihvatanjem ovih Uslova izražavate svoju saglasnost da Vaši lični podaci iz prethodnog stava ovih Uslova budu korišćeni i obrađivani od strane Telenora i/ili lica zadužena za realizaciju kupovine, u navedenu svrhu. Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko niste izrazili saglasnost za navedeno. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem email-a: webshop@telenor.rs

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićnoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

 

Opšti uslovi kupovine

 

Obaveštavanje

 

Opšti uslovi kupovine pripejd dopuna

 

Raskidi ugovora - rok od 14 dana

Ovo poglavlje se primenjuje samo u slučaju online kupovine od strane fizičkog lica.

 

Pravo na odustanak od naručene kupovine tj zaključenog ugovora po kom osnovu je pribavio  Proizvod/e i /ili Uslugu/e pripada isključivo online Korisnicima, pod uslovima navedenim u nastavku ovog poglavlja.

 

U slučaju odustanka od ugovora u smislu člana 35. Zakona o zaštiti potrošača RS, svi kupljeni Proizvodi moraju biti vraćeni u originalnoj ambalaži, uz pripadajuću dokumentaciju, na adresu Telenor d.o.o. Beograd, ulica Autoput za Novi Sad 96, sa napomenom ’’Za STO’’.

Troškove povraćaja Proizvoda snosi Korisnik. Korisnik je obavezan dostavljeni Proizvod vrati u stanju u kojem mu je isti dostavljen i u originalnom pakovanju (trgovačko pakovanje u kojem je roba dostavljena), u suprotnom će se povraćaj smatrati nevažećim te će Proizvod biti vraćen na Korisnikovu adresu i povraćaj neće biti obavljen.

Ukoliko se ustanovi da je Proizvod oštećen nepažljivim rukovanjem, da se ne nalazi uoriginalnom pakovanju (što uključuje i da je zaštitna folija displeja skinuta ili oštećena)i/ili da paket nije kompletan, povraćaj neće biti obavljen a Proizvod će biti vraćen na adresu Korisnika. Korisnik gubi pravo na odustanak od ugovora ukoliko se izričito (označavanjem polja u narudžbenici) saglasio da Telenor započne pružanje usluge pre isteka roka za odustanak od ugovora.

Pravo na odustanak od ugovora Korisnik može da ostvari u roku od 14 dana od dana preuzimanja Proizvoda, odnosno potpisivanja Ugovora/Aneksa o pružanju usluga. U navedenom roku je potrebno da Korisnik pošalje Telenoru „Obrazac za odustanak’’ koji mu se dostavlja uz Pošiljku (Obaveštenje i Obrascem za odustanak) na adresu: Telenor d.o.o. Beograd, Dobanovci, ul. Zemunska br. 174, sa napomenom „Za STO“.


Takođe, na websajtu www.telenor.rs  možete popuniti Obrazac za odustanak i koristeći korisničko ime i lozinku, putem personalizovanog sadržaja unutar izbora "Pregled/otkaz kupovine" aktivirati odustanak od ugovora. (pogledajte e- mail koji vam je poslat po zavrsetku kupovine i kliknite na priloženi link)


Povraćaj Proizvoda u roku u kome se Ugovor/Aneks može jednostrano raskinuti smatra se blagovremenim odustankom od ugovora. Telenor će najkasnije u roku od 14 dana od prijema popunjenog Obrasca za odustanak Korisniku vratiti iznos koji je primio po osnovu ugovora/aneksa.

U slučaju odustanka pretplatničkog ugovora u smislu prethodnog stava, Korisniku će biti naplaćeni troškovi saobraćaja ostvarenog tokom 14 dana kao i deo pretplate. Obaveštenje sa Obrascem za odustanak, Korisniku se dostavlja uz prateću dokumentaciju i Proizvod.

 

Online kupovina modema Korisnik ima pravo da odustane od zaključenog Internet pretplatničkog ugovora na osnovu koga je kupio uređaj za bežični prenos podataka (modem) u roku od 14 dana počev od dana preuzimanja Proizvoda, na način opisan pod tačkom 1. ovog poglavlja, a uz istovremenu obavezu vraćanja kupljenog modema u ispravnom stanju, u originalnom pakovanju zajedno sa pratećom dokumentacijom. U slučaju odustanka od Internet pretplatničkog ugovora u smislu prethodnog stava, Telenor će Korisniku izvršiti povraćaj kompletne sume uplaćene za modem, pri čemu će biti naplaćeni troškovi saobraćaja ostvarenog korišćenjem navedenog modema. Na zaključenje Internet pretplatničkog ugovora primenjuju se odredbe ovih Opštih uslova koje važe za Postpaid pretplatnički ugovor. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati putem email-a: webshop@telenor.rs. Telenor neće snositi odgovornost za štetu koja može nastati za Korisnika ili treća lica usled:

  • zloupotrebe ličnih podataka u svrhu naručivanja Proizvoda i/ili Usluga,
  • neautoriziranog korišćenja korisničkog imena i lozinke ili radnje koja jee povezana sa takvim korišćenjem,
  • upotrebe ili zloupotrebe korišćenja Usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivicom zaposlenog u Telenoru.

 

Korisnik prihvata ove Uslove korišćenja klikom na polje "Pročitao/la sam i prihvatam Uslove korišćenja usluge Telenor Web shop".


 
 
 

Kupovina na rate

Kreditni biro