Tvoj račun

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA TVOJ RAČUN

Share this:

 

Ovde možeš da pogledaš primer mesečnog računa uz objašnjenje svake stavke. Račun se sastoji od prednje strane i poleđine.


Na računu su označeni pojedini elementi slovom "i" u obojenom krugu. Klikom na markere videćeš detalje i opis tog dela računa.

 
bill-page-1
bill-page-2
* Obračunski period ne mora uvek da bude od prvog u mesecu. Npr. ako je korisnik aktivirao broj 17. januara 2015. godine, u obračunskom periodu će pisati 17.01.2015. - 31.01.2015. Ako je broj aktiviran pre 1. januara pisaće 01.01.2015. - 31.01.2015.