PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA TELEFONI NA SERVISU
 
Na ovoj stranici možete proveriti trenutno stane vašeg telefona koji je predat u ovlašćeni servis na popravku. Stanje možete proveriti bez obzira da li ste samostalno predali telefon u ovlašćeni servis ili ste ga predali u Telenor prodavnici. U donjoj formi potrebno je da upišete IMEI svog telefona (u nastavku je opis kako da ga pronađete) i da izaberete proizvođača iz padajuće liste.

IMEI je identifikacioni broj svakog telefona i jedinstven je za svaki telefon (ili osnovnu ploču ukoliko je menjana na telefonu). Pogledajte objašnjenje na sajtu Wikipedia.
Ovaj podatak se nalazi na svakoj osnovnoj ploči telefona (ispod baterije), na kutiji telefona, GSM ugovoru (ukoliko je telefon kupljen uz ugovor). Takođe, IMEI bi trebalo da bude upisan na garantnom listu, fiskalnom računu i na potvrdi da je telefon ostavljen na servisiranju.

Najlakši način da saznate IMEI svog telefona je da pozovete broj *#06#.