Promena uslova važenja pripejd kredita

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVEŠTENJA ZA KORISNIKE PROMENA USLOVA VAŽENJA PRIPEJD KREDITA

Share this:

NAZAD
 
U skladu sa trendovima na tržištu telekomunikacija u svetu, počevši od 26.2.2019. na svim pripejd tarifnim paketima kredit će važiti 60 dana od datuma poslednje dopune nakon čega će biti poništen.
 
Na Telenor pripejd tarifnim paketima kredit traje 60 dana od dana uplate. Svaki put kada dopuniš kredit važenje celokupnog kredita se produžava za novih 60 dana. Ako ti istekne kredit (prođe 60 dana od uplate tj. istekne datum važenja dopune), preostali kredit će biti poništen i biće ti omogućen samo dolazni saobraćaj. Nakon toga imaš 330 dana da izvršiš dopunu kako bi tvoja kartica ostala aktivna. Dopunu možeš da izvršiš na bilo kom Telenor prodajnom mestu u minimalnom iznosu od 200 dinara.
 
Korisnici kojima je datum važenja dopune već istekao ili će isteći pre 26.2.2019. trebalo bi da dopune svoj kredit kako bi sačuvali iznos koji imaju na računu. Stanje kredita i datume važenja moguće je proveriti besplatnim pozivom koda *131*1#.

Cene ostalih usluga istaknute su u važećem pripejd cenovniku i ostaju nepromenjene (tabela ispod).

Korisnici koji nisu zadovoljni navedenim izmenama imaju pravo prestanka korišćenja pripejd SIM kartice bez obaveze plaćanja troškova raskida ugovora.
 

Telenor pripejd

Cena minuta ka svim mrežama 11,90
Cena SMS-a u nacionalnom saobraćaju 5,90
Cena MMS-a u nacionalnom saobraćaju 15,00
Cena SMS-a ka inostranstvu 18,00
Cena MMS-a ka inostranstvu 30,00
Fiksna nadoknada za započeti razgovor 11,90
Tarifni interval u nacionalnom saobraćaju 90+60
 
  • Sve cene prikazane su u dinarima sa uračunatim PDV-om za jedan minut razgovora.
  • SMS i MMS se tarifiraju po poslatoj poruci.
  • Primanje SMS i MMS poruka je besplatno.