Promena cena pripejd dodataka od 14. marta 2019. godine

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVEŠTENJA ZA KORISNIKE PROMENA CENA PRIPEJD DODATAKA OD 14. MARTA 2019. GODINE

Share this:

NAZAD
 
Obaveštavamo vas da će od 14. marta 2019. godine doći do promene cena sledećih pripejd dodataka:
 

Pripejd dodaci za voice pakete

Trenutna cena sa PDV-om

Nova cena sa PDV-om

SMS-15 dana 95 99
SMS-30 dana 195 199
250MB-30dana 195 199
500MB-30dana 295 299
1GB-30dana 395 399
3GB-30dana 595 599
10GB-30dana 995 999
300MB-30dana 195 199
600MB-30dana 295 299
1,2GB-30dana 395 399
3,6GB-30dana 595 599
12GB-30dana 995 999
Dodaj međunarodne pozive 180 189
Omiljeni broj-30dana 200 199
Omiljeni broj-7dana 75 79
 

Pripejd dodaci za internet pakete

Trenutna cena sa PDV-om

Nova cena sa PDV-om

Internet 1GB 395 399
Internet 3GB 595 599
Internet 10GB 995 999