Promena cena jednokratnih usluga od 5. marta 2019. godine

Share this:

Menu
PRIVATNI KORISNICI PODRŠKA OBAVEŠTENJA ZA KORISNIKE PROMENA CENA JEDNOKRATNIH USLUGA OD 5. MARTA 2019. GODINE

Share this:

NAZAD
 
Obaveštavamo vas da će od 5. marta 2019. godine doći do promene cena sledećih jednokratnih usluga: 
 
Trenutna cena sa PDV-om Nova cena sa PDV-om
Prenos vlasništva 290 299
Zamena SIM kartice putem kontakt centra 240 249

Uključenje odlaznog saobraćaja

290 299
Aktivacija ugovora 290 299