Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA ZNAČAJAN KONTINUIRAN PORAST PRIHODA I PROFITA U TREĆEM KVARTALU 2006. GODINE
NAZAD
 

Značajan kontinuiran porast prihoda i profita u trećem kvartalu 2006. godine

Fornebu, 26. oktobar

U trećem kvartalu 2006. godine prihodi kompanije Telenor uvećani su za 36 odsto u poređenju sa trećim kvartalom 2005. godine, dostigavši cifru od  23,9 milijardi norveških kruna, što podrazumeva da ostvareni rast dobiti iznosi 12 posto. 
Prikazana dobit iznosi 9,1 milijardi norveških kruna, dok je profit pre oporezivanja iznosio 6,1 milijardu norveških kruna. Ukupan broj mobilnih pretplata uvećan je tokom kvartala za devet miliona, dostigavši broj od 105 miliona.

"Veoma sam zadovoljan što imam priliku da predstavim uspešan kvartal i u operativnom i u finansijskom smislu. Postigli smo izuzetne rezultate sa stalnim visokim porastom pretplata i prihoda u kombinaciji sa rekordnom maržom. U poređenju sa istim kvartalom prošle godine, došlo je do porasta marže u većini oblasti našeg poslovanja, " izjavio je predsednik i izvršni direktor Telenora, Jon Fredrik Baksaas.
 
Operateri mobilne telefonije
Telenor je u septembru proslavio važan događaj – stomilionitu pretplatu, a krajem trećeg kvartala Telenor je opsluživao 105 miliona pretplatnika na stoprocentnoj osnovi. Ovo uključuje i 2,3 miliona pretplatnika iz Telenora Srbija, koji zvanično posluje od 1. septembra. 
 
Sve tri delatnosti u oblasti mobilne telefonije u Skandinaviji pokazuju značajan porast prihoda i marži. Kyivstar u Ukrajni ostvario je porast prihoda u lokalnoj valuti od 48 odsto uz maržu od 60 posto. 
 
"Posebno smo zadovoljni rezultatima poslovanja naše nordijske mobilne telefonije, gde vidimo značajan napredak. Istovremeno Kyivstar u Ukrajni i GrameenPhone u Bangladešu nastavljaju sa impresivnim rezultatima. Mi smo proširili svoje tržište na Balkanu i zadovoljstvo nam je što je sada i Telenor Srbija deo naše grupe. Radujemo se razvoju poslovanja ove kompanije uz ostale aktivnosti u ovom regionu," izjavio je Jon Fredrik Baksaas.
 
Fiksna telefonija
U oblasti fiksne telefonije u Norveškoj dobit je opala za 6,5 procenata. Pad prihoda pretežno je rezultat prelaska telekomunikacija na mreže mobilne telefonije uz smanjenje cena. Više od 50 posto domaćinstava u Norveškoj ima broadband konekciju, a skoro 20 posto nema tradicionalnu fiksnu telefonsku vezu. Tokom kvartala broj xDSL pretplata u Norveškoj povećan je sa 15.000 na  542.000. Telenor je vodeća kompanija na broadband tržištu u Skandinaviji, sa ukupnim brojem maloprodajnih pretplata od 1,1 miliona na kraju trećeg kvartala 2006. godine.
 
Radiodifuzija
Poslovanje u oblasti radiodifuzije u nordijskim zemljama zabeležilo je porast prihoda od 13 odsto, dok je dobit iznosila rekordnih 485 miliona norveških kruna. Broj direct-to-home (DTH) TV pretplatnika povećao se za 8.000 u trećem kvartalu 2006. godine, dostigavši broj od 929.000. Broj pretplatnika kablovske televizije uvećao se za 4.000, dostigavši cifru od 691.000 pretplatnika. 
 
Očekivanja za 2006.
Na osnovu dobrih rezultata i pozitivnog razvoja situacije tokom trećeg kvartala 2006. godine, očekivanja za celu godinu bazirana su  na izveštaju za prethodni kvartal. Za 2006. godinu Telenor očekuje rast prihoda od otprilike 35 posto sa maržom od oko 36 posto. Očekuje se da će se oko 20% prihoda iskoristiti za nove kapitalne investicije.
 
Ključni iznosi
Tabela  u prilogu sadrži najvažnije iznose iz trećeg kvartala 2006. poređene sa trećim kvartalom 2005. godine i celom 2005. godinom.
 
Ključni iznosi (norveške krune izražene u milionima, osim za zarade po akciji) Q3 2006 Q3 2005 Godina
2005
Prihodi 23,868 17,641 68,927
Dobit sa porezom i ostalim troškovima 9,073 6,378 23,836
Dobit sa porezom i ostalim troškovima u procentima 38.0 36.2
34.6
Operativni profit 5,295 3,472 11,705
Operativni profit /Prihodi (%) 22.2 19.7 17.0
Profit posle oporezivanja i manjinskih interesa (neto prihod) 3,781 2,200 7,646
Zarada po akciji od ukupnog poslovanja, osnovna, u norveškim krunama 2.25 1.30
4.47
Kapitalne investicije 4,816 3,720 16,439
Ulaganja u poslovanje 12,333

5,824

8,858
Neto kamata od osnovnih dugovanja na kraju perioda
47,278 21,838 30,858
Za više informacija i preciznije iznose pogledati kvartalni izveštaj na www.telenor.com/ir.  
 
 
Kontakt:
  • Sandra Štajner, Izvršni direktor za komunikacije, Telenor d.o.o.,  Tel: +381 63 7908717, e-mail: pr@telenor.rs