Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR U BORBI PROTIV SEKSUALNE ZLOUPOTREBE DECE
NAZAD
 

Telenor u borbi protiv seksualne zloupotrebe dece

12. februar 2008. – Na Svetskom kongresu GSM u Barseloni Telenor je poslao jasnu poruku vodećim mobilnim operatorima u svetu: industrija telekomunikacija treba da zbije redove da bi sprečila širenje sadržaja seksualne zloupotrebe dece pomoću mobilnih telefona. 

Sastanak na vrhu rukovodećih ljudi najvećih svetskih kompanija najeksluzivniji je deo Kongresa. Tu se izvršni direktori sastaju, razmenjuju ideje i tragaju za zajedničkim temama u odgovoru na zajedničke izazove. 
 
Na ovogodišnjem samitu Jon Fredrik Baksos, generalni direktor Telenor grupe, pozvan je da govori o temi koja je i osetljiva i goruća: materijalima o seksualnoj zloupotrebi dece koji se distribuiraju preko mobilnog interneta. Asocijacija GSM pokrenula je svoj „Mobilni savez protiv sadržaja seksualne zloupotrebe dece“.
Ovom inicijativom industrija šalje snažnu poruku da neće pristati da počinioci seksualnog zlostavljanja dece zloupotrebljavaju njene usluge. 
 
“Mi imamo moć da uspostavimo mehanizam koji može znatno da smanji razmere ovog problema. Telenor je u potpunosti posvećen Savezu i zajedno sa našim partnerima ćemo se potruditi da se izborimo sa seksualnom zloupotrebom dece na Internetu.
 
Moramo da priznamo da svi snosimo odgovornost za prevladavanje ovog problema. On se sve više širi i postaje sve ozbiljniji,“ rekao je Baksos.
 
Bezbedne usluge za sve korisnike 
Sa porastom broja korisnika mobilnog Interneta biće sve teže zaštiti usluge od neželjenih sadržaja. Zvog toga je neophodno zauzeti čvrst stav protiv onih koji pokušavaju da koriste i rasturaju sadržaje seksualne zloupotrebe dece ili na njima zarađuju. 
 
Podaci policije i nevladinih organizacija pokazuju da takav materijal postaje dostupan zabrinjavajućom brzinom.   
 
Savez mobilnih operatora objavio je na konferenciji za štampu 11. februara da se mobilni operatori obavezuju da će primeniti tehnologiju filtriranja sadržaja u svojim kompanijama u svetu. Još 2004. Telenor je uveo filtere za seksualnu zloupotrebu dece za Internet putem fiksnih linija, a 2005. je proširio i na mobilne terminale. Ovo je u potpunosti u skladu sa Telenorovim opredeljenjem da obezbedi sigurne proizvode i zaštiti najosetljivije grupe u društvu.   
 
U partnerstvu sa „Save the Children“, Telenor već razvija pouzdanu zaštitu od neželjenih seksualnih sadržaja. Filter protiv materijala koji sadrže seksualnu zloupotrebu dece potpuno je u skladu sa uslugama kao što su „Kidsurf“ i „Magic Desktop“, čiji je cilj bezbedan Internet za decu.