Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA UŠTEDE I POTPUNA KONTROLA INTERNET SAOBRAĆAJA U ROMINGU
NAZAD
 

Uštede i potpuna kontrola internet saobraćaja u romingu

Nove TravelSure tarife jednostavne za aktiviranje i korišćenje

28. decembar 2012 – Telenorovi postpejd korisnici, koji putuju u inostranstvo  neće morati da brinu o neplaniranim troškovima rominga, jer od 3. januara 2013. mogu da odaberu jednu od dve nove roming tarife TravelSure sa dnevnim protokom od 10 ili 50 megabajta. Na ovaj način Telenor omogućava svim svojim postpejd korisnicima velike uštede, i do 60%, i potpunu kontrolu troškova interneta u romingu. Što više interneta koriste, prosečna cena je niža.

Ukoliko korisnik odabere tarifu TravelSure 10 (10MB), prva 3 megabajta plaća po ceni 0,98 dinara po kilobajtu, bez zaokruživanja, a preostalih 7 dobija besplatno. Takođe, ukoliko korisnik odabere tarifu TravelSure 50 (50MB), prvih 15MB plaća po ceni od 0,85 dinara po kilobajtu, a preostalih 35 megabajta je besplatno. Neposredno pre nego što potroši sav saobraćaj predviđen dnevnom kvotom dobija SMS poruku sa obaveštenjem i USSD kodom putem kog može ponovo da aktivira istu količinu saobraćaja. Ukoliko korisniku tog dana internet više nije potreban kada istekne dnevna kvota saobraćaj će biti onemogućen i neplaniranih troškova neće biti. U ponoć mu se dodeljuje nova kvota za naredni dan koju opet može trošiti prema svojim potrebama.

Tarifiranje usluge TravelSure podeljeno je u samo dve zone - prva je Evropa (bez Rusije), a druga ostatak sveta:
 


Cene roming tarifa TravelSure 

Odlazni pozivi Dolazni pozivi


SMS

Internet
Uspostava veze Cena / min Uspostava veze Cena / min Cene
Maksimalna
potrošnja**

TravelSure 10

Zona 1 101,59 50,74 50,74 10,07
29,9
0,98 din/kB za prva 3MB,
narednih 7 MB besplatno
2.990
Zona 2 101,59 152,44 50,74 30,4 39,9
2,93 din/kB za prva 3MB, 
narednih 7 MB besplatno
8.990

TravelSure 50
Zona 1 101,59 50,74 50,74 10,07
29,9
0,85 din/kB za prvih 15MB, narednih 
35 MB besplatno
12.990
Zona 2 101,59 152,44 50,74 30,4 39,9
2,61 din/kB za prvih 15 MB,
narednih 35 MB besplatno
39.990
 
Nove tarife TravelSure obuhvataju cene poziva, SMS poruka i internet saobraćaja. Korisnici koji su aktivirali prethodnu verziju ove tarife TravelSure (pre 3. januara) mogu da nastave da je koriste pod postojećim uslovima.

Ova usluga dostupna je i fizičkim i pravnim licima.

Više informacija na sajtu, tj. stranici za roming: http://www.telenor.rs/sr/Privatni-korisnici/Roaming/TravelSure/