Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA UKIDANJE INTERNET DODATAKA
NAZAD
 

Ukidanje internet dodataka

1. decembar 2012 – Stari internet dodaci mini, standard, veliki i ogromni od 1.12. prestaju da važe. Korisnici koji imaju aktiviran jedan od navedenih dodataka važiće dok ne iskoriste sav saobraćaj koji je predviđen ovim dodatkom.