Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOROVIM KORISNICIMA SA PODRUČJA UGROŽENIH POPLAVAMA, ROK ZA IZMIRENJE APRILSKIH RAČUNA BIĆE PRODUŽEN ZA 30 DANA
NAZAD
 

Telenorovim korisnicima sa područja ugroženih poplavama, rok za izmirenje aprilskih računa biće produžen za 30 dana

Za sve ostale Telenorove postpejd korisnike, koji nisu sa područja ugroženih poplavama, rok za izmirenje aprilskih računa biće produžen do 31. maja 2014. godine

Imajući u vidu težinu situacije izazvane poplavama i njen uticaj na građane iz ugroženih područja Srbije, kompanija Telenor uvela je dodatnu meru podrške za ove korisnike, time što će rok za izmirenje aprilskih računa biti produžen za 30 dana.
 
Dodatno, Telenor će, sa željom da izađe u susret svim ostalim postpejd korisnicima u Srbiji koji nisu u mogućnosti da pravovremeno izmire svoje obaveze za aprilski račun, produžiti rok za plaćanje do 31. maja 2014. godine.