Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOROVI FILTERI BLOKIRAJU PRISTUP ILEGALNIM SAJTOVIMA SA ELEMENTIMA SEKSUALNOG ZLOSTAVLJANJA DECE
NAZAD
 

Telenorovi filteri blokiraju pristup ilegalnim sajtovima sa elementima seksualnog zlostavljanja dece

Saradnja sa MUP-om doprinosi bezbednosti na Internetu 
17. jun 2011 – Telenor je prvi operator u Srbiji koji je uveo filtere za blokiranje pristupa ilegalnim sajtovima sa elementima seksualnog zlostavljanja dece, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, i Ćel Morten Jonsen, generalni direktor Telenora, danas su potpisali sporazum o dugoročnoj saradnji.
 
Telenorov korisnik koji sa mobilnog telefona ili računara pokuša da pristupi sajtu sa nedozvoljenim sadržajem automatski će biti prebačen na „Stop stranicu“ sa informacijom o tome da pokušava da pristupi zabranjenom sajtu.
 
„Telekomunikacije su sektor koji može da doprinese smanjenju seksualnog zlostavljanja dece na Internetu, koje predstavlja ozbiljan problem u svetu. Korisnicima omogućavamo jednostavan i brz pristup Internetu sa mobilnog telefona i računara, u svako doba i gde god da se nalaze. Time postajemo suodgovorni za neka važna pitanja njihove bezbednosti u tom prostoru. Verujemo da je važno da budemo aktivno uključeni u zaštitu korisnika na Internetu i kao pojedinačni operatori i kao industrija. Telenor u Srbiji danas čini taj korak”, kaže Ćel Morten Jonsen, generalni direktor Telenora.


Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova i Ćel Morten Jonsen, izvršni direktor Telenora - zajednički protiv ilegalnih sajtova
 
Na crnoj listi Interpola i MUP-a nalaze se sajtovi sa sadržajima koji se mogu svrstati pod seksualno iskorišćavanje, zlostavljanje ili zloupotrebu dece. Saradnja Telenora i MUP-a podrazumeva i da Odeljenje za visokotehnološki kriminal dostavlja Telenoru ažurirane liste sa adresama sajtova za koje su MUP i Interpol utvrdili da sadrže ilegalni materijal.
 
„MUP je pre tri godine oformio Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koje je uprkos skromnoj opremi ostvarilo zavidne rezultate. Stoga je posebno značajno podržati njihov rad sporazumom sa Telenorom koji će ovom odeljenju omogućiti opremu. Borba protiv iskorišćavanja dece je po značaju na drugom mestu, posle terorizma. U današnje vreme ovaj vid druženja na mrežama deci daje nezavisnost, bezazlena komunikacija može da bude opasna, a to nas je dodatno podstaklo da inicijativu Telenora prepoznamo i da ostvarimo saradnju čime će se onemogućiti pristup zabranjenim sajtovima“, kaže Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova.
 
Telenor u Norveškoj 2005. godine bio je prvi mobilni operator u svetu koji je uveo ove filtere, što je za posledicu imalo osnivanje Međunarodnog saveza mobilnih operatora protiv sadržaja seksualnog zlostavljanja dece (The Mobile Alliance against Child Sexual Abuse Content), 2008. godine, pri globalnom udruženju mobilnih operatora (GSMA). Telenor grupa je do danas uvela filtere u još pet svojih kompanija – u Švedskoj, Danskoj, Crnoj Gori, Bangladešu, i Srbiji – sa namerom da oni postanu standard i u svim ostalim kompanijama Grupe.
 
Telenor je opremio Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala računarskom opremom, softerom i Internetom. 
Za prijave ilegalnog sadržaja i dodatne informacije otvoren je broj 011/311-72-08 Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a, kao i adresa childprotection@mup.gov.rs.