Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOROVA ROMING PONUDA ZA LETO 2010.
NAZAD
 

Telenorova roming ponuda za leto 2010.

Ušteda i do tri puta u odnosu na regularne cene

30. jun 2010. – Ušteda do 65 odsto očekuje sve Telenorove korisnike u romingu od 1. jula pa do kraja leta. Letnja ponuda obuhvata govorni saobraćaj, SMS i GPRS usluge u romingu koja su na raspolaganju svim Telenor korisnicima u I i II zoni, odnosno celoj Evropi, sem Rusije.
 
Korisnici mogu da biraju između tri vrsta paketa - minuti razgovora i SMS poruke, samo SMS poruke ili sve usluge zajedno sa GPRS-om.
 
Pripejd i postpejd korisnici roming po specijalnim cenama mogu da aktiviraju putem poziva na besplatni kod „Moj meni“ *111#. Poslovni korisnici treba da prate standardnu proceduru, slanjem zvaničnog zahteva Telenoru ili putem Telenorovog poslovnog portala. Dodatna pogodnost za korisnike je i to što se ova usluga može aktivirati i u zemlji u koju je korisnik doputovao takođe besplatnim pozivom koda *111#.
 
Paketi mogu da se iskoriste do 30. septembra, a korisnici mogu da aktiviraju više istih ili različitih paketa istovremeno.
 
Ponuda 1 Ponuda 2 Ponuda 3 Ponuda 4
Vrsta saobraćaja
Količina
Količina

Količina

Količina

Pozivi (odlazni i dolazni)

20 min - 50 min 100 min
SMS poruke
20 70 50 100
GPRS
- - 2 MB 5 MB
Cena (bez PDV-a i PUMT-a)
999 *
3,499 *
6,999 *
 
* Sve cene su prikazane bez PDV-a i dodatnog poreza na mobilnu telefoniju.

Specijalna ponuda za Crnu Goru

Svi pozivi ka mreži Telenor Srbija i Telenor Crna Gora će biti jeftiniji od poziva ka drugim mobilnim i fiksnim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori.
Za odlazne pozive naplaćuje se naknada za uspostavljanje veze od 5,9 dinara, minut poziva ka mrežama Telenor Srbija i Telenor Crna Gora košta 8 dinara, a minut poziva ka svim ostalim mobilnim i fiksnim mrežama u Srbiji i Crnoj Gori košta 12 dinara. Za dolazne pozive naplaćuje se samo uspostavljanje veze od 5,9 dinara, bez obzira na dužinu trajanja poziva.
 
Cena SMS poruke ka svim mrežama je osam dinara. Cena pristupa Internetu biće 0,10 dinara po kilobajtu. Cene su prikazane bez PDV-a i dodatnog poreza na mobilnu telefoniju.

Roming za Južnu Afriku

Svim Telenorovim korisnicima koji će uživo gledati Svetsko fudbalsko prvenstvo u Južnoj Africi, omogućeno je da razgovaraju u MTN mreži po cenama i do četiri puta nižim od redovnih. Pripejd i postpejd korisnici trebalo bi ručno da odaberu MTN mrežu i bez ikakvih uslova i ograničenja steknu pravo na povoljnije cene razgovora u romingu tokom boravka u Južnoj Africi.
 
Promocija traje do 31. jula, a ovakvi uslovi su ponuđeni  je zahvaljujući saradnji Telenora sa južnoafričkim operatorom MTN, liderom u telekomunikacijama u Africi i na Bliskom istoku.