Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOROVA MEĐUNARODNA STIPENDIJA
NAZAD
 

Telenorova međunarodna stipendija

Profesionalno usavršavanje za najbolje diplomce u Srbiji
19. januar 2009 – Međunarodna stipendija Telenora najuspešnijim diplomcima u Srbiji pružiće jedinstvenu priliku da rade u jednoj od Telenorovih kompanija u svetu i znanja stečena u toku školovanja oprobaju u praksi. Ovaj program se sprovodi svakih 18 meseci u zemljama u kojima Telenor posluje i stipendira 12 do 20 diplomaca različitih profila. Kompanija Telenor Srbija prvi put se uključila u ovaj program i stipendiraće tri diplomca.

Tri odabrana kandidata proći će tri šestomesečna modula. Sa poslom će se upoznati u prvih šest meseci, kada će boraviti i raditi u Telenoru u Srbiji. Drugih šest meseci radiće u nekoj od zemalja u kojima Telenor posluje, a koje su uključene u ovaj program – Norveškoj, Švedskoj, Mađarskoj, Pakistanu ili Maleziji, da bi poslednjih šest meseci programa stipendisti ponovo proveli u svojoj matičnoj zemlji. Poslednji modul je ujedno i prilika da se u potpunosti primeni iskustvo, znanja i veštine stečeni u prvih godinu dana u zemlji i u inostranstvu. 
Kandidati koji žele da se prijave za Telenorovu međunarodnu stipendiju za 2009. godinu treba da ispune nekoliko kriterijuma: da imaju završene petogodišnje master studije sa prosekom iznad 8,5, da imaju između 23 i 27 godina, ne više od jedne godine radnog iskustva i da tečno govore engleski jezik. Prijavljivanje traje do 1. februara, a program počinje u septembru 2009. godine.

Sve informacije o programu i obrazac za prijavljivanje kandidata nalaze se na veb stranici www.telenortrainee.com