Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOROV PRIPEJD - NOĆNI RAZGOVORI I PORUKE ZA PET PARA
NAZAD
 

Telenorov pripejd - noćni razgovori i poruke za pet para

17. jun 2009 – Za pet para po minuti, Telenorovi pripejd korisnici mogu da razgovaraju u okviru mreže i po istoj ceni šalju poruke u sve nacionalne mreže, u periodu od 22 do 7 časova ujutru.

Postojeći i novi Telenorovi korisnici koji se od 18. juna opredele za korišćenje usluge ”Pet para noću” moći će da razgovaraju po ponuđenoj ceni u periodu od sedam ili 30 dana od dana aktiviranja usluge.
Usluga se besplatno aktivira pozivom kod centra *111#, nakon čega svaki pripejd korisnik može da vidi svoju ponudu.
Nakon kupovine, iznos se korisniku automatski skidasa računa. U okviru promotivnog perioda korisnici mogu nekoliko puta da aktiviraju ovu uslugu, a jedini uslov je dovoljan iznos kredita na računu.

Novi pripejd korisnici ponudu će moći da vide najviše 48 sati po aktiviranju kartice.

Telenorov besplatan kod centar *111#, osim nove ponude, korisnicima donosi višestruke prednosti: pregled stanja na računu, slanje dopune, aktivaciju tarifnog dodatka, i informacije o Telenorovoj ponudi.