Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR ŠIRI SVOJU 3G MREŽU NAKON PRIMENE TEHNOLOŠKE NEUTRALNOSTI
NAZAD
 

Telenor širi svoju 3G mrežu nakon primene tehnološke neutralnosti

Telenor je spreman za korišćenje 3G mreže na frekvenciji od 900 MHz, što će dodatno unaprediti korisničko iskustvo, brzinu interneta i povećaće geografsku pokrivenost 3G mrežom za više od 10 odsto. Kako bi se to ostvarilo, neophodna je primena tehnološke neutralnosti koja je propisana Zakonom o elektronskim komunikacijama.  
 
„Vlada Republike Srbije uradila je odličan posao po pitanju zakonskog okvira u oblasti telekomunikacija. Fokus i dalje treba da bude održavanje stabilnog, predvidivog i transparentnog okruženja. Zbog svega toga pozdravljamo primenu tehnološke neutralnosti koja će doneti veliku korist našim korisnicima u pogledu pokrivenosti i dostupnosti usluga visokog kvaliteta kako u gradskim, tako i u ruralnim sredinama, rekao je Uve Fredhajm”, CEO Telenor Srbija.  
 
Tehnološka neutralnost propisana je Zakonom o elektronskim komunikacijama. Sve zemlje u regionu (osim Albanije) uvele su tehnološku neutralnost, čime je omogućeno pružanje kvalitetnijih usluga i efikasnije korišćenje spektra, koji je ograničen prirodan resurs.