Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR PRVI NA INDEKSU ODRŽIVOSTI DAU DŽONS
NAZAD
 

Telenor prvi na Indeksu održivosti Dau Džons

Fornebu, 7. septembar 2007. - Telenor je proglašen najuspešnijim moblinim operatorom na Indeksu održivosti Dau Džons (Dow Jones Sustainability Index), koji rangira 14 vodećih kompanija u oblasti mobilnih komunikacija širom sveta. Ovo je prvi put da se Telenor našao na samom vrhu.

"Sa zadovoljstvom primamo ovo priznanje za svoj rad. Radimo vredno kako bismo obezbedili održivost u svim svojim poslovima, a prvo mesto na Indeksu održivosti Dau Džons rezultat je naše dugogodišnje posvećenosti. To je velik podsticaj u našim nastojanjima da ljudima na svim tržištima na kojima poslujemo pomognemo pružajući im sve blagodeti komunikacionih usluga u svakodnevnom životu," rekao je predsednik i izvršni direktor Telenora Jon Fredrik Baksos.
 
Telenor je dobio izuzezno visoku ocenu za svoj društveni angažman. Indeks održivosti Dau Džons visoko je vrednovao Telenorov uporan rad na širenju digitalnih konekcija, kao i pozitivnog uticaja telekomunikacionih usluga na društvo.
 
Indeks prati rad kompanija širom sveta koje se rukovode održivošću, a na osnovu učinka prema ekonomskim, ekološkim i društvenim kriterijumima. Stručnjacima za ulaganje kapitala Indeks pruža pouzdane i objektivne smernice u obasti održivog poslovanja. 
 
Za pojedinosti o radu Telenora na održivim projektima u oblasti koprorativne odgovornosti posetite www.telenor.com/cr.
 
Telenor je međunarodni provajder visokokvalitetnih telekomunikacionih usluga, prenosa podataka i medijskih komunikacija i jedna od najvećih norveških kompanija. Kotira se na Berzi u Oslu (TEL).