Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR PRIMAR - FIKSNA MREŽA ZA POSLOVNE KORISNIKE
NAZAD
 

Telenor Primar - fiksna mreža za poslovne korisnike

Usluga Telenorove fiksne mreže nudi jednostavnost i transparentnost
1. novembar 2011 - Glavne prednosti usluge Telenor Primar su tarifni interval i cene saobraćaja fiksnih servisa.

Nakon prvog minuta razgovora, usluga se tarifira po sekundi, što znatno olakšava obračun i planiranje troškova uz istu cenu minuta za sve lokalne i međugradske pozive ka fiksnim mrežama ( 1,17 din/min sa PDV-om), i ka svim mobilnim mrežama (9,43 din/min sa PDV-om). Povlašćene cene važe i za direktne međunarodne pozive uz uslugu “Dodaj međunarodne pozive” koja je automatski aktivirana.
Usluga je namenjena pravnim licima sa većim obimom saobraćaja putem fiksne telefonije i ima mogućnost proširenja postojeće fiksne centrale. Reč je o ISDN30 PRI (Primary Rate Interface) konekciji, koja omogućava 30 istovremenih telefonskih razgovora i Internet konkeciju. Dodeljuje se geografska, fiksna numeracija (011 …, 012…, 013…  itd.) uz identifikaciju broja osobe koja poziva uz mogućnost direktnog povratnog poziva osobi koja je zvala.
U okviru usluge Telenor Primar korisnici imaju i mogućnost da aktiviraju visokokvalitetnu, simetričnu Internet konekciju u opsegu od 2 do 20 Mbps.
Provera tehničkih uslova za povezivanje sa Telenorovom fiksnom obavlja se u veoma kratkom roku.