Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR POKRENUO FONDACIJU U SRBIJI
NAZAD
 

Telenor pokrenuo fondaciju u Srbiji

Telenor fondacija će podržavati delotvorne, održive i razvojne projekte, na teritoriji cele Srbije

23. april 2007. 
Kompanija Telenor danas je zvanično objavila početak rada Telenor fondacije, čime i u Srbiji započinje sprovođenje svog jedinstvenog koncepta korporativne društvene odgovornosti, koji Telenor Grupa sa uspehom sprovodi širom sveta. Kao najveći strani investitor u Srbiji, kompanija Telenor putem Fondacije nastavlja svoja ulaganja u Srbiju, ovaj put pomažući razvoj njenih društvenih potencijala. Želja Telenora jeste da svojim društvenim angažmanom odgovori na teškoće sa kojima se suočava naše društvo. 

U početnom periodu, rad Fondacije će biti posvećen projektima i aktivnostima koji nude delotvorna, održiva i razvojna rešenja u oblasti podrške obrazovanju i mladima, kulturi i umetnosti, kao i pružanju pomoći društveno ugroženim grupama. Fondacija će se uvek truditi da prepozna probleme koji sistemski pogađaju te oblasti. Fondacija će projekte sprovoditi na teritoriji cele Srbije, a posebnu pažnju će posvetiti nerazvijenim lokalnim zajednicama i mladima.  

Članovi najužeg menadžmenta lično će učestvovati u projektima i nadgledati njihov tok. Uporedo sa tim, Fondacija će podsticati volonterski rad zaposlenih, koji će ličnim primerom i zalaganjem pružiti doprinos ostvarivanju ciljeva Fondacije. 

Telenor fondacija danas je predstavila članove Upravnog odbora, koji će činiti: g. Stajn Erik Velan, generalni direktor Telenora d.o.o. i predsednik Upravnog odbora, NJ.E. Hans Ola Urstad, ambasador, šef Misije OEBS-a u Srbiji, dr Nevena Vučković Šahović, advokat za ljudska prava, ekspert Komiteta UN za prava deteta, prof. dr Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu, i Sandra Štajner, izvršni direktor korporativnih komunikacija, Telenor d.o.o. Menadžer Telenor fondacije biće Ana Krstić, menadžer za javne i korporativne poslove Telenora d.o.o. 

«Ovakvom inicijativom, Telenor u Srbiji želi da opravda poverenje ne samo korisnika svojih usluga već i cele zajednice. Korporativna društvena odgovornost je jedan od glavnih prioriteta strategije Telenor Grupe prilikom ulaska na bilo koje tržište, zato što verujemo da se uspeh ne meri samo dobrim poslovnim rezultatima već i odgovornošću prema zajednici u kojoj poslujemo», istakao je Stajn Erik Velan, generalni direktor Telenora i predsednik upravnog odbora Telenor fondacije.