Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR I FIKSNA TELEFONIJA
NAZAD
 

Telenor i fiksna telefonija

1. februar 2011 - Telenor je potpisao prvi komercijalni ugovor 20. januara ove godine, čime je ispunjen formalni uslov iz licence o početku pružanja usluga u fiksnoj telefoniji.
Međutim, u Srbiji i dalje ne postoje svi uslovi za uvođenje konkurencije u domenu fiksne telefonije, a pregovori o pristupu Telekomovoj infrastrukturi, što je apsolutni preduslov za pružanje usluga fiksne telefonije, trajali su neočekivano dugo i nisu dali željene rezultate.
 
U ovom trenutku i dalje su otvorena regulatorna, pravna i tehnička pitanja koja znatno usporavaju Telenorov izlazak na tržište sa komercijalnom uslugom u ovoj oblasti. Regulisanje tržišta je zakočeno sve dok su na snazi tužbe Telekoma Upravnom sudu na većinu odluka Republičke agencije za elektronske telekomunikacije (Ratel).
 
Za nas je licenca za pružanje usluga u oblasti fiksne telefonije prvenstveno mogućnost za širenje širokopojasne mreže, koja je ključna za rast i razvoj telekomunikacija, ali i dodatni proizvod u strateškom razvoju Telenora u Srbiji.
 
Potrebno je da se stvore svi uslovi za regulisanje tržišta. Do tada nastavljamo sa velikim ulaganjima, od kojih su neka direktno podstaknuta dobijanjem licence za fiksnu telefoniju.
 
Dok se ne reše preostala otvorena pitanja, Telenor radi na postavljanju optičke infrastrukture kroz glavne pravce u Srbiji i menja pristupnu mrežu u mobilnoj telefoniji sa ciljem da pristup širokopojasnom internetu bude lakši i brži za veći broj građana.