Menu
O TELENORU NOVOSTI NOVOSTI I SAOPSTENJA TELENOR I ALTIMO STVARAJU VODEĆEG MOBILNOG OPERATORA NA TRŽIŠTIMA U RAZVOJU
NAZAD
 

Telenor i Altimo stvaraju vodećeg mobilnog operatora na tržištima u razvoju

Oslo, Moskva, 05. oktobar 2009 - Telenor grupa i Altimo, telekomunikacijska kompanija Alfa grupe, postigli su dogovor o udruživanju vlasničkih udela u kompanijama VimpelCom i Kyivstar kako bi stvorili jednog od vodećih mobilnih operatora na tržištima u razvoju.

Ove dve kompanije su se dogovorile da udruže vlasništvo u kompanijama OJSC VimpelCom i Kyivstar i oforme novog operatora za mobilne telekomunikacije u zajedničkom vlasništvu, VimpelCom Ltd. Nova kompanija će pružati integrisane mobilne telekomunikacijske usluge visokog kvaliteta u Rusiji, Ukrajini i drugim zemljama Zajednice Nezavisnih Država, kao i u Gruziji, Vijetnamu, Kambodži i Laosu.

Ključne prednosti ove saradnje su sledeće:
• Osnivanje jednog od vodećih mobilnih operatora na tržištima u razvoju sa velikim mogućnostima za rast na domaćem i međunarodnom tržištu;
• Učešće u stvaranju vrednosti na osnovu zajedničkog upravljanja novom kompanijom;
• Visok potencijal za dividende na osnovu priliva gotovine iz poslovanja u Rusiji i Ukrajini;
• Ostvarivanje interesa Telenora i Altima u Rusiji i Ukrajini preko subjekta registrovanog na berzi; i
• Rešavanje svih tekućih nesporazuma između Telenora i Altima
VimpelCom Ltd. će raditi i na proširenju poslovanja na tržišta sa velikom stopom rasta u Evropi, Aziji i Africi, kako bi postao jedan od vodećih svetskih igrača u ovom sektoru. VimpelCom Ltd. je registrovan na Bermudima, sedište će biti u Holandiji, i postaće član Njujorške berze. 
Kompanije su se dogovorile da obustave tekuće sudske postupke i preduzmu korake da ih povuku ili reše pre nego što transakcija bude završena. Upravljačka struktura VimpelComa Ltd. za cilj ima da značajno umanji mogućnost pojave novih nesporazuma između akcionara.

„Telenor s ponosom učestvuje u stvaranju jednog od najkonkurentnijih i najvažnijih igrača u svetu mobilne komunikacije. VimpelCom Ltd. će imati brojne mogućnosti za razvoj i stvaranje vrednosti, od čega će svi akcionari imati koristi. Petogodišnju borbu smo pretvorili u uzbudljiv poduhvat i drago nam je što predstavljamo ovaj sporazum koji će nam omogućiti da sve svoje napore usmerimo ka stvaranju dugoročne vrednosti nove kompanije i ostavimo iza sebe sva neslaganja iz prošlosti“, rekao je Jon Fredrik Baksas, predsednik i generalni direktor Telenor grupe.

„Danas je istorijski dan za naše kompanije. Svedoci smo stvaranja nove zvezde na nebu globalnih telekomunikacija. Altimo i Telenor su se udružili kako bi stvorili pravog lidera na telekomunikacijskom tržištu u interesu svih akcionara i korisnika. Nova kompanija će imati neprevaziđeno iskustvo u pružanju modernih telekomunikacijskih rešenja u izuzetno konkurentnim okruženjima. Pored toga, nova kompanija će biti finansijski jaka, te time i mnogo privlačnija za investitore širom sveta koji traže mogućnosti za stabilne investicije. Sigurni smo da će ovo spajanje značajno uvećati akcionarsku vrednost nove kompanije“, rekao je Aleksej Reznikovič, generalni direktor Altima.

Detalji ponude 

Struktura spajanja 

Po dobiljanju neophodnih regulatornih i drugih odobrenja, VimpelCom Ltd. namerava da objavi ponudu na osnovu koje će akcije OJSC VimpelComa i američke depozitne priznanice bizi zamenjene za depozitne priznanice (DR) koje će predstavljati akcije u VimpelComu Ltd. (’’Ponuda za razmenu’’). Odmah nakon uspešnog završetka Ponude za razmenu, Telenor i Altimo će zameniti svoje udele u Kyivstaru  za akcije u VimpelComu Ltd. Obe strane očekuju da će izvršiti predloženu Ponudu za razmenu i ostale vezane transakcije do sredine 2010. godine, nakon čega VimpelCom Ltd. namerava da na berzi zameni OSJC VimpelCom.

Atraktivna ponuda za manjinske akcionare OJSC VimpelComa 

Ponuda za razmenu će manjinskim akcionarima OJSC VimpelComa obezbediti atraktivan odnos razmene. Efektivan odnos razmene između akcija OJSC VimpelComa i Kyivstara biće 3.40:1. Pored drugih prednosti ove transkacije koje su prethodno navedene, manjinski akcionari OJSC VimpelComa će imati koristi od poboljšanog kreditnog profila VimpelComa Ltd. kroz nizak nivo pozajmica i veliku konverziju gotovine Kyivstara. 
Velike mogućnosti za budući razvoj 

Spajanjem OJSC VimpelComa i Kyivstara nastaće jedan od najvećih operatora mobilnih telekomunikacija na tržištima u razvoju. U 2008. godini, kombinovani prihod dostigao je oko 12,6 milijardi dolara, a EBITDA 6,3 milijardi dolara, uz oko 85 miliona korisnika na kraju te godine. Obe kompanije veruju da novi zajednička kompanija ima velike mogućnosti za budući razvoj na postojećim tržištima, kao i kroz potencijalno širenje na nova tržišta Zajednice Nezavisnih Država, Azije i Afrike. Pored toga, zajedničko upravljanje kombinovanom imovinom bi trebalo da u velikoj meri poboljša operativnu efikasnost. 

Principi upravljanja

VimpelCom Ltd. će imati devetočlani upravni odbor, gde tri člana predlaže Telenor, tri Altimo, dok će preostala tri člana biti nezavisna i nepovezana sa Telenorom i Altimom. Predsednik upravnog odbora će biti jedan od nezavisnih direktora, osim ako se ne postigne drugačiji dogovor. Telenor i Altimo nemaju pravo veta ni na jednu odluku odbora. Za ugovore sa akcionarima obe strane, kao i za druge ugovore, čije kopije će biti dostavljene Američkoj komisiji za hartije od vrednosti, važe zakoni Njujorka, a strane će eventualne sporove rešavati kroz postupke arbitraže u Londonu. 

Osnovana na Bermudama, sa sedištem u Holandiji i članica Njujorške berze 

Telenor i Altimo smatraju da će činjenica da je VimpelCom Ltd. osnovan na Bermudima i da za ugovore važe zakoni Njujorka obezbediti stablinost za akcionare VimpelComa Ltd. Bermuda predstavljaju neutralnu jurisdikciju i imaju visoko razvijen zakon o kompanijama, kao i veliki broj kompanija na Njujorškoj berzi. Top menadžment VimpelComa Ltd. će imati sedište u Amsterdamu.  Poštujući istorijsku poziciju OJSC VimpelComa kao prve ruske kompanije na Njujorškoj berzi, strane su odlučile da i VimpelCom Ltd. bude njen član. 

Generalni direktor

Strane će objaviti izbor generalnog direktora VimpelComa Ltd. pre objavljivanja Ponude za razmenu. 
Strane će nastaviti da se oslanjaju na stručnost i iskustvo top menadžmenta u Rusiji i Ukrajini, nakon što se dogovore preostali detalji poslovne strategije i upravljačke strukture u novoj kompaniji. 
 
Opis transakcija

Po uspešnom završetku Ponude za razmenu, OJSC VimpelCom će postati podružnica u punom vlasništvu VimpelComa Ltd. Pored toga, nakon dobijanja potrebnih regulatornih i drugih odobrenja, odmah po okončanju Ponude za razmenu, Telenor i Altimo će ustupiti svoje akcije u Kyivstaru subjektu koji će postati podružnica VimpelComa Ltd. u zamenu za akcije u VimpelComu Ltd. (’’Razmena akcija Kyivstara’’).

U skladu sa podloženom Ponudom za razmenu, VimpelCom Ltd. namerava da ponudi: 

• Svim vlasnicima američkih depozitnih priznanica u OJSC VimpelComu: 1 zajedničku depozitnu priznanicu u VimpelComu Ltd. ili 0,0005 rublji u zamenu za svaku američku depozitnu priznanicu u OJSC VimpelComu; 
• Svim vlasnicima običnih akcija u OJSC VimpelComu: 20 običnih depozitnih priznanica u VimpelComu Ltd. ili 0,01 rusku rublju u zamenu za svaku običnu akciju u OJSC VimpelComu; i
• Svim vlasnicima preferencijalnih akcija u OJSC VimpelComu: 20 preferencijalnih depozitnih priznanica u VimpelComu Ltd. ili 0,01 rusku rublju u zamenu sa svaku preferencijalnu akciju u OJSC VimpelComu.
 
Okončanje Ponude za razmenu će zavisiti od sticanja više od 95% akcija sa pravom glasa u OJSC VimpelComu, isteka ili prekida svih važećih regulatornih rokova, prijema određenih regulatornih odobrenja, prijema izuzeća ili potvrde određenih trećih strana, potpunog povlačenja ili odbacivanja određenih pravnih i regulatornih postupaka, pod uslovom da nema uputstava ili postupaka koji zabranjuju ili sprečavaju predložene transakcije, i drugih uslova navedenih u ugovorima između strana koji će biti opisani u materijalima dostavljenim Komisiji za hartije od vrednosti.

Nakon uspešnog okončanja Ponude za razmenu, objavljuje se javna ponuda za preuzimanje eventualnih preostalih akcija ili američkih depozitih priznanica u OJSC VimpelComu, a potom će akcije i američke depozitne priznanice biti skinute sa berze.

Po završetku Ponude za razmenu i Razmene akcija Kyivstara, vlasništvo u VimpelComu Ltd. će biti podeljeno na način prikazan u sledećoj tabeli:
Akcionari VimpelComa Ltd. Ekonomsko vlasništvo %*
Glasačko vlasništvo %*

Telenor

38,84
35,42
Altimo 38,46
43,89
Slobodan tok 22,70
20,69
Ukupno 100,0 % 100,0 %
* Procenti vlasništva su dati pod uslovom da kroz Ponudu za razmenu bude preuzeto 100% akcija
Strane očekuju da izvrše predloženu Ponudu za razmenu, Razmenu akcija Kyivstara i povezane transakcije do sredine 2010. godine.

Upravni organi Telenora, Altima i VimpelComa Ltd. odobrili su ugovore i predložene transakcije. Pored toga, upravni odbor OJSC VimpelComa podržao je predloženu Ponudu za razmenu.

Telenor je sedmi po veličini svetski mobilni operator na svetu sa 168 miliona korisnika, od čega 2,831 miliona u Srbiji. Ova kompanija uživa ugled inovatora u oblasti mobilne telefonije. Nakon investicije od 1,513 milijardi evra, koja je proglašena i najvećom pojedinačnom investicijom u jugoistočnoj Evropi, Telenor zvanično posluje u Srbiji od 1. septembra 2006. godine.

Za dodatne informacije: